BluVision Beacon

IoT, Nya funktioner för trådlös övervakning av vibration, temperatur och magnetfält

Machine Learning

On-line övervakning av kritisk utrustning i industrin har länge varit ett av de effektivast sätten att undvika störningar i produktionen.

På grund av höga kostnader har endast ett fåtal av utrustningarna full övervakning.

Med BLE Beacon, som har inbyggda sensorer och sändare för vibration, temperatur, magnetfält och ljus kan nu utrustning övervakas på ett effektivt sätt.

Sensorerna monteras på utrustningen, de sänder trådlöst vidare till en hub, som har kontakt med en molntjänst för övervakning och larmhantering.

Ny funktion

För vibration har systemet en unik funktion, vid installation mäter man en tid på utrustningen, sedan sparas denna inspelning som ”kalibreringskurva” på utrustningen. (Machine Learning)

Systemet jämför sedan mätningar mot kurvan och rapporterar direkt om utrustningen avviker från kurvan.

Avvikelser kan automatiskt rapporteras på flera olika sätt, bl.a. med automatiska mail.

 

Snabb installation

Installationen är snabb och enkel, och det är ett system som man kommer igång med på nåra timmar.

Sensorerna har inbyggda batterier som räcker mellan 5-10 år.   

Med BLE Beacon’s, från BluVison kan on-line övervakning nu utökas till att täcka all utrustning som kan påverka produktion och kvalitet.  

 

Läs mer om effektiv övervakning av utrustning...