ProComSol USB-HART modem med 24V matning

Nytt HART-modem med 24V loopmatning

Nu finns äntligen ett robust HART-modem med inbyggd 24 matning för instrumentet.

Det underlättar vid test och konfigurering av HART-utrustning.

Modemet har även ett inbyggt HART-motstånd för att förenkla uppkopplingen. 

Läs mer på denna länk...