Underhållsdagarna

Intertechna föreläser på Underhållsdagarna 2017

Arrangör är Riksorganisationen Svenskt Underhåll

Den tekniska utvecklingen går allt snabbare, vilket påverkar både produktion, lagerhållning, kommunikation och logistik. De nya teknikerna förändrar också hur företagen bedriver sitt underhåll. Underhållsdagarna tar ett helhetsgrepp om underhåll och driftsäkerhet – från teori till praktik och från operativ till strategisk nivå.

Den 22–23 november på Skogshem & Wijk är det åter dags för årets event för underhållsbranschen. Arrangörer är tidningen Underhåll & Driftsäkerhet och Riksorganisationen Svenskt Underhåll.

Intertechnas föredrag:

Digitaliserad tillståndsövervakning

Genom att använda trådlösa givare kopplade till molnbaserade system blir det enklare att övervaka utrustningen på distans. Det utvecklas ständigt nya typer av givare med inbyggda sensorer som samtidigt mäter ett flertal parametrar. I ett tidigt skede går det att få tydliga indikationer på att utrustningen inte mår bra och underhållsåtgärder kan planeras i god tid före ett haveri.

Underhållsdagarna program Program för underhållsdagarna 2017

Mer information och anmälan på denna länk:

http://www.underhallsdagarna.se