Avancerade system

Att givare och instrument i produktion mäter korrekt är en förutsättning för att nå en hög produktionskvalitet
Med våra kalibreringssystem säkerställs att instrumenten har högsta prestanda

Att hitta symptom på fel tidigt är en förutsättning för hög tillgänglighet i produktionen
Med våra ronderingssystem hittas fel innan de eskalerar och orsakar driftstörningar

Systemlösningar

Tillförlitlighet i mät och styrsystem ligger till grund för en effektiv produktion. Lika viktigt är det att systemen mäter korrekt, även vid svåra förhållanden.

Våra mät- och styrsystem har mycket hög tillförlitlighet och mäter korrekt i de tuffaste applikationer

Intelligent mjukvara för förebyggande underhåll

De system och mjukvaror som vi levererar är effektiva verktyg för att våra kunder ska nå en högre effektivitet i produktionen, en jämnare kvalitet och en säkrare produktion. 

Vi jobbar tillsammas med våra kunder i projekten för att systemen ska installeras effektivt till en låg kostnad. Vi jobbar även tillsammans med våra kunder så att användarna får kunskap för att själva kunna hantera sina system under lång framtid.

Med tekniken tar vi ett steg närmare processen

Genom att jobba med de bästa leverantörerna på marknaden kan vi erbjuda styrsystem som klarar de högsta säkerhetsklassningarna. 

Vi jobbar även med konfigureringsverktyg för intelligent mätutrustning. Konfigureringsverktyget kan köras på vanliga Android telefoner.