fluke ii910 sverige intertechna

Den banbrytande tekniken som förhindrar driftstopp


Trycklufts-, gas- och vakuumsystem är en viktig källa till konverterad energi vid industrianläggningar. Kompressorer finns överallt i dagens fabriker och är enklare media än andra resurser, till exempel elektricitet. De driver maskiner, verktyg, robotar, lasrar, produkthanteringssystem och mycket mer. Trots det påverkas många trycklufts-, gas- och vakuumsystem av slitage och bristfälliga underhållsrutiner, vilket bidrar till den största förlusten: läckage. Läckagen kan vara dolda bakom maskiner, vid anslutningspunkter, i fasta eller spruckna rör eller slitna slangar. Det leder snabbt till stora förluster och kan även leda till driftstopp.

Den höga kostnaden för bortkastad luft

Enligt USA:s energidepartement kan ett enstaka läckage på 3 mm i en tryckluftsledning kosta upp till 2 500 USD (ca 22 000 SEK) om året. USA:s energidepartement uppskattar att en genomsnittlig anläggning i USA utan fungerande underhåll kan förbruka 20 % av sin totala produktionskapacitet för tryckluft genom läckage. Nya Zeelands regering uppskattar att systemläckage kan utgöra 30 till 50 % av tryckluftssystemets kapacitet som en del av projektet Target Sustainability.

Luftläckage kan leda till kapitalkostnader, omarbetningar, oplanerade driftstopp, kvalitetsproblem, minskad livslängd på maskiner och ökade underhållskostnader. För att kompensera för tryckförlusten på grund av läckage överkompenserar operatörerna ofta genom att köpa en större kompressor än vad som behövs, vilket kräver betydande kapitalkostnader tillsammans med ökade energikostnader. Det är inte så konstigt att anläggningar, industri och myndigheter alla riktar in sig på tryckluftssystem som en potentiell källa till kostnadsbesparingar. Läckage leder till förluster, både i plånboken och på miljön. Omfattande energibesparingar krävs för att företag ska nå klimatmålen och industrin har hårda miljökrav att uppfylla.

Så hittades läckage tidigare

De vanliga metoderna för identifiering av läckage är tyvärr ganska primitiva. En gammal metod är att lyssna efter väsande ljud, som i stort sett är omöjliga att höra i många miljöer, och att spraya tvålvatten på det misstänkta läckageområdet, vilket är kladdigt och kan utgöra en risk för halkolyckor. Typiska ultraljudsdetektorer kan också hitta läckage, men det är tidsödande och reparatörer kan vanligen bara använda dem under planerade driftstopp. Denna metod kräver oftast att operatören även har djupare kunskap då ultraljudsdetektorn är svårare att bemästra. Dessa enheter kräver också att operatören är nära utrustningen för att hitta läckage, vilket gör det svårt att använda utrustningen i svåråtkomliga områden som tak eller bakom annan utrustning.

Banbrytande teknik

Tänk om det fanns en teknik som kunde lokalisera den exakta platsen för läckage på upp till 120 meters avstånd i en bullrig miljö, utan att produktionen stoppas? Fluke har utvecklat en industrikamera som gör precis det, Sonic Industrial Imager ii900 & ii910. Ledare för industriellt underhåll kallar Flukes akustiska kameror för en banbrytande förändring i jakten på tryckluftsläckage.

fluke ii900 sverige


Fluke ii900 & ii910 kan identifiera ett bredare frekvensomfång än traditionella ultraljudsenheter och använder ny SoundSight™-teknik som ger förbättrade visuella skanningar av luftläckage, ungefär på samma sätt som infraröda kameror upptäcker hotspots. Läckagesökaren har en akustisk uppsättning av mikrofoner som identifierar både ljud- och ultraljudsvågor och de känner igen en ljudkälla vid potentiellt läckage och tillämpar sedan patenterade algoritmer som tolkar ljudet som läckage. Det resulterar i en SoundMap™-bild – en färgkarta som läggs över bilden med synligt ljus – och som visar exakt var läckan finns. Resultaten visas på en 7 tums LCD-skärm som en stillbild eller video i realtid. Fluke ii900 & ii910 kan spara upp till 999 bildfiler eller 20 videofiler i dokumentations- eller efterlevnadssyfte.

Stora områden kan genomsökas snabbt, vilket gör att läckage kan lokaliseras mycket snabbare än med andra metoder. Flukes läckagesökare är så pass enkel att använda så det behövs ingen utbildning på instrumentet.
”Jag säger till våra kunder som köper läckagesökaren att de är välkomna att ringa mig om de behöver hjälp med igångkörningen av instrumentet, hittills har jag knappt haft ett enda samtal”, säger Henrik Molinder, säljare på Intertechna.

Upptäck, lokalisera och analysera partiella urladdningar

Fluke ii910 är en uppgraderad variant av sin ”lillebror” och kan allt som ii900:an kan plus lite till. Fluke ii910 togs fram i syftet att lokalisera partiella- och koronaurladdningar i automationsskåp eller i exempelvis isolatorer, transformatorer, högspänningsledare och ställverk. Du kan senare analysera läckage eller urladdningen i PDQ eller LeakQ som är Flukes egna analysprogram.

fluke ii910 sverige


Stor efterfrågan i Sverige

Intertechna som är Flukes enda PVAR-distributör i Sverige har idag sålt ca 40 enheter runt om i Sverige och det är varierande kunder som köper.
”Vi har sålt Fluke ii900 & ii910 till pappersbruk, energibolag, kärnkraftverk, företag i livsmedels- och bilindustrin med mera, så det finns en stor efterfrågan. Våra kunder ser inte bara vinsten i kronor och ören utav även på miljön”, säger Henrik.

Intertechna har intervjuat flera av de kunder som investerat i Fluke ii900:
"Användningen av Flukes instrument hjälpte oss inte bara att sluta spendera onödiga pengar på läckage utan nu har vi även helt fungerande maskiner. Utan att överdriva kan jag säga att investeringen av Fluke ii900 redan betalat sig själv. Fluke ii900 är otroligt lättanvänd och vi har hittat flera läckage som vi inte visste om att vi hade", säger Anders Löfgren på Stora Enso.