Henrik Molinder Richard Svensson Fluke ii910

Första enheterna av den nya Fluke ii910 sålda i Sverige av Intertechna

Förra veckan köpte en anläggning i Sverige in inte bara en utan två Fluke ii910 från Intertechna vilket innebar att dessa var de första i Sverige att köpa in instrumentet. Fluke ii910 som inte är mer än ett par månader gammal ser likt sin "lillebror" ii900 trycklufts-, vakuum- och gasläckage visuellt under full produktion. Skillnaden på instrumenten är att ii910 söker av på ett större frekvensområde vilket innebär att den kan känna av ännu mindre läckage och identifiera partiell urladdning och koronaurladdningar.

Anläggningen som under 2020 införskaffade sig en Fluke ii900 från Intertechna såg behovet till att utöka användningen av instrumentet med ytterligare två enheter och såg fördelen till att kunna använda dessa till sina elronder.

 

Varför Fluke ii900/ii910?

Tryckluftläckor kan kosta företag hundratusentals kronor om året och ett så litet hål som 3 mm kan kosta uppemot ca 20.000 kr om året.

Bortsett från att Flukes ii900 och ii910 ser små läckage enkelt och smidigt så kan man lätt dokumentera läckagen genom bilder eller video. Instrumentet filtrerar bort allt oljud och fokuserar endast på läckagen vilket gör att man kan använda enheten under full produktion.

Med hjälp av Fluke ii910 kan du:

  • Upptäcka partiella urladdningar tidigt, vilket möjliggör schemaläggning av underhåll och ökad drifttid
  • Snabbt och enkelt söka igenom områden för att hitta potentiella problem
  • Identifiera och analysera partiella urladdningar på säkert avstånd
  • Minska kostnaderna och spara energi genom att slippa gissa och åtgärda partiella urladdningar
  • Göra allt Fluke ii900 kan, fast ännu mer.

 

Läs mer om Fluke ii910 här >>

Richard Svensson Intertechna Fluke ii910