intelatrac

IntelaTrac växer i världen

Behovet för rondering växer varje dag och man ser vikten av ett effektivt och handhållet ronderingssystem i stora delar av världen. Monroe Energy i Pennsylvania, USA, har valt att satsa på IntelaTrac via Avevas samarbetspartner i Nordamerika. Monroe Energy har valt att investera i ronderingssystemet IntelaTrac till ett värde på drygt 7 miljoner svenska kronor.


Vi på Intertechna får fler och fler förfrågningar från kunder som behöver hjälp med att få en uppfattning om hur deras utrustning i anläggningen mår. Industrin i Sverige har börjat få en bra uppfattning om vinsten i en investering i ett ronderingssystem som IntelaTrac där man regelbundet kan kontrollera kritiska punkter i anläggningen och symptom på fel kan upptäckas och åtgärdas i ett tidigt skede.


Intetechna erbjuder även utbildningar i IntelaTrac för att ni som kund ska kunna bli en så kallad SuperUser. Kursen behandlar hur man bygger, schemalägger och genomför ronder i en handdator, hur man avläser analysen av insamlad data och rapporter m.m. Efter kursen skall deltagarna kunna administrera, bygga och utföra ronder samt även ha förståelse för systemuppbyggnaden och god kunskap om handhavande av handdatorer och kringutrustning. Våra kunder är trygga med oss på Intertechna då vi har flera års erfarenhet av utbildning och support av IntelaTrac ronderingssystem.


För mer information om Intelatrac kan ni ringa vår expert Anita Lindberg på 054-52 16 50.