intertechna entré

Intertechna fortsatt ISO-certifierade

Under våren har en verksamhetskontroll gjorts på Intertechna för att gå igenom organisationens metoder och processer för att säkerställa kvaliteten i samarbetet med våra kunder och kontinuerligt kunna utveckla bolaget. Ett av målen på Intertechna är att våra kunder ska känna sig trygga i att investera i våra produkter, tjänster samt system och för att kunna säkerställa detta görs både externa och interna revisioner årligen. Vi kan nu med glädje meddela att vi på Intertechna är åter godkända för ytterligare 3 år med standarderna ISO 14001:2015 och ISO 9001:2015.