SEE Forge FatFinger

Intertechna representerar FatFinger, app för rapportering

Pressrelease December 2016

Intertechna börjar nu ett sammarbete med SEE Forge i Houston.

SEE Forge FatFinger

Sammarbetet innefattar markrnadsföring, försäljning, uppstart, utbildning och support på mjukvaran FatFinger.

SEE Forge med FatFinger är ett av de snabbast växande IT bolagen för industriella mjukvaror.

FatFinger automatiserar på ett effektivt sätt alla typer av rapportering från personal som jobbar ute i fält.

FatFinger App

FatFinger används bland annat för:

  • servicerapporter
  • inspektionsprotokoll
  • tidrapportering
  • skydd och säkerhetsinspektioner
  • arbetstillstånd
  • kvalitetskontroll
  • utrustningskontroll
  • etc.

Till systemet följer ett molnetbaserat verktyg för att bygga appar med olika typer av formulär.

Apparna kan användas på Android, iOS (iPhone/iPad) och Windows.

Systemet har funktioner för analys och rapportering av insamlad information. 

Mer information om FatFinger kommer innom kort på vår web.
Eller ring oss gärna på 054-521000

Läs mer om FatFinger på: 

http://www.intertechna.se/produkter/system/verktyg-for-formular-och-appar

https://seeforge.com/