kalibrering fluke intertechna

Kalibrering! När? Var? Hur?

 

Vi på Intertechna får ofta frågan från kunder om kalibrering:

  • Hur ofta ska jag kalibrera mitt instrument?
  • Vart kalibrerar jag mina instrument?
  • Finns det några regler som jag bör ta hänsyn till?

 

Vad är kalibreringsintervall?

En kalibreringsintervall är den tidsperiod som fastställts för att ett testinstrument ska returneras för omkalibrering. Vi på Intertechna kalibrerar instrument så att ni som kund kan vara säkra på att de presterar så bra som, eller bättre än vad som beskrivs i tillverkarens specifikationer.

 

När ska jag kalibrera mitt instrument?

Det bästa vore om det fanns instrument som alltid presterar enligt specifikationen för alltid men det finns skäl till att detta inte är möjligt. Mekaniskt slitage på delar och användning av elektroniska komponenterna i instrumentet gör så att instrumentet kommer prestera annorlunda över tid.

Generellt designar Fluke testinstrument för att överensstämma med en ettårig specifikation. I vissa fall, där drift över tid är tillräckligt liten för applikationen, bygger de produkter enligt en tvåårig specifikation.

När Intertechna kalibrerar ett instrument testas den enligt specifikation (vanligtvis ett år). Det här innebär att man bör kalibrera sina instrument en gång om året.

Ofta är det lagkrav och myndigheter som kräver att de dokumenterade mätresultaten ska ha en kvalitetsstämpel, men kraven kan också komma från företagens egna kunder eller den egna verksamheten. Läkemedelsindustrin är ett exempel på en av de branscher som har högre krav än andra, de ska uppfylla kraven på god tillverkningssed. Här kan det finnas krav på att instrument ska kalibreras en gång om året.

 

Andra variabler som kan påverka instrumentets prestanda

Slitage på instrumenten över tid kan även påverkas avsevärt av andra faktorer som:

  • Temperatur
  • Luftfuktighet (från 0% till 100% relativ luftfuktighet)
  • Vibration (ex: studsar runt i ett fordon)
  • Mekanisk chock för instrumentet (ex: tapp av instrument)
  • Alla kombinationer av överstående

Om ett instrument utsätts för en hård miljö över tid som det inte är konstruerat att användas i, kan det bli så att instrumentet inte uppfyller sina offentliggjorda specifikationer för hela kalibreringsintervallet. I dessa fall bör kalibreringsintervallet minskas och kalibreras oftare.

 

Vem bestämmer kalibreringsintervallet?

Du som kund ansvarar för att bestämma kalibreringsintervall för sina instrument. Endast kunden vet hur deras instrument används och under vilka förhållanden.

Kunden bör också ha all kalibreringshistorik för varje instrument, oavsett om de kalibrerar det själva eller skickar in det till oss.

Men som nämnt ovan kan lagar och myndigheter kräva att de dokumenterade mätresultaten ska ha en kvalitetsstämpel, kraven kan också komma från företagens egna kunderna eller den egna verksamheten.

 

Vad gör Intertechna?

Intertechna erbjuder ackrediterad kalibrering av tryck och vi har kompletta resurser för hantering av fler storheter bl.a temperatur, spänning, ström och resistans. Vårt kalibreringslab på Hammarö är öppet och Per tar gärna emot era instrument.

 

Har ni frågor om kalibrering är ni välkomna att kontakta Per i labbet.

Per Nordvall
Kalibreringsingenjör
054-52 10 03
per.nordvall@intertechna.se

 

Vill ni boka kalibrering kan ni göra det här >>