Rottneros Bruk investerar i Intertechnas underhallssystem

Massatillverkaren Rottneros Bruk investerar i digitaliserat underhåll från Intertechna


Störningar, stillestånd och – i värsta fall – totalhaverier av industriella processer kan bli extremt kostsamma. Hos massatillverkaren Rottneros ser man vinsten i att digitalisera sitt underhåll så att potentiella svårigheter kan upptäckas i tid, innan skadan är skedd.


ROTTNEROS BRUK är en av Europas ledande producenter av mekanisk marknadsmassa. I en toppmodern anläggning utanför värmländska Sunne, tillverkas årligen nära 190 000 ton massa.

Likt stora delar av den svenska industrin har Rottneros inlett resan mot en mera digitaliserad vardag. En av etapperna längs vägen är digitaliserat underhåll, där Rottneros i samarbete med värmländska underhållsspecialisten Intertechna inlett ett pilotprojekt kring Intertechnas Smart Maintenance system, HID Condition Monitoring.

HID-systemet, som bygger på ”IIoT”-teknik (Industrial Internet of Things), syftar till att effektivisera underhållet, men framför allt att genom ständig övervakning av processerna säkerställa att fel upptäcks i god tid innan skadan är ett faktum.

– Vi har under en femårsperiod investerat drygt 500 miljoner kronor i vår anläggning och har i flera avseenden en
”state of the art-fabrik”, berättar Ola Thomasson, fabrikschef på Rottneros Bruk. Vi är rädda om våra maskiner och
vill på alla sätt förhindra att något förstörs. Installation av Intertechnas system ger oss i detta avseende en trygghet.

HID CONDITION MONITORING använder sig av små intelligenta sensorer som känner av vibration och
temperatur. Sensorerna limmas direkt på utvald utrustning och skickar trådlöst kontinuerlig information till en
”hub”. Huben vidarebefordrar informationen till en dator, smartphone eller surfplatta.

Kommunikationen sker via en molnbaserad tjänst där informationen lagras och hanteras. Om sensorn känner av
värden som avviker från idealvärdena skickas omedelbart larm till berörd personal.

 

HID Condition Monitoring sensor


SATSNINGEN I INTERTECHNAS SYSTEM görs av flera orsaker.

- Digitalisering är ett av våra strategiska mål vilket gör det naturligt att använda ett system som bygger på artificiell intelligens, menar Ola Thomasson. Vi vill med digitala hjälpmedel kunna planera vårt underhåll genom att alltid ligga steget före. Ju tidigare vi kan upptäcka brister och begynnande problem, desto mer kan vi spara.

Med ett digitalt system kan Rottneros också frigöra mer tid åt att jobba proaktivt.

- Istället för att springa runt och släcka bränder kan vi använda tiden till att det se till att det aldrig börjar brinna,
konstaterar Ola Thomasson.

I OCH MED IMPLEMENTERINGEN av Intertechnas Smart Maintenance system fördjupas också samarbetet
mellan drift och underhåll. Engagemanget har varit stort och man inser från båda håll systemets positiva effekter.
Digitaliserad övervakning ökar också underhållsavdelningens möjligheter att nå ut till samtliga delar av fabriken.

Man kommer även att synkronisera sitt nya produktionsstyrningssystem Puls med underhållssystemet vilket ytterligare underlättar samarbetet mellan drift och underhåll.

VALET AV INTERTECHNA som leverantör föll sig till slut naturligt.
– De jämförelser vi har gjort talar på flera punkter till Intertechnas fördel, säger Ola Thomasson som tillsammans med hela underhållsavdelningen med Bengt Söderlund, El Chef och Manne Jonsson, Områdestekniker i spetsen har scannat av marknaden. HID-systemet kombinerar avancerad teknik med enkelt handhavande och är dessutom mycket kostnadseffektivt. Att Intertechna dessutom finns på Hammarö, bara några mil söderut från vår anläggning, är naturligtvis ingen nackdel sett till tillgänglighet och service.

Samarbetet inleds under hösten då ett begränsat antal sensorer placeras ut på utvalda stationer runt om i fabriken.

- Sensorerna kommer att spridas ganska brett bland fläktar, pumpar och pannor, berättar Bengt Söderlund.

Utan kablar och med trådlös kommunikation via egen WiFi-anslutning kan projektering och installation utföras på ett smidigt sätt.

I samband med installationen kommer berörd personal att utbildas och när allt är på plats går projektet igång.

SAMARBETET UPPSKATTAS ÄVEN AV INTERTECHNA som tycker det är roligt att den regionala industrin i allt högre grad prioriterar digitaliserat underhåll.

– HID-systemet har fått ett fantastiskt mottagande över hela Sverige, berättar Janne Persson, Intertechnas VD, men det är naturligtvis lite extra roligt när offensiva företag i ”grannskapet” väljer att samarbeta med oss.

Från Intertechnas sida utlovas fullt stöd längs vägen.

– När installationen är i hamn kommer vi i regelbundna månadsmöten att finslipa på rutinerna så att operatörerna kan jobba effektivare och ta mindre resurser i anspråk, avslutar Janne Persson.

KORT OM ROTTNEROS BRUK

  • Grundat: I slutet av 1800-talet
  • Antal anställda: ca 100 st
  • Produkter: Mekanisk massa (CTMP och slipmassa)
  • Produktionsvolym (2020): 190 000 ton
  • Ägare: Rottneros AB
  • Ytterligare information: rottneros.se

 

Rottneros Intertechna