Bluvision

Ny film om Bluvision

Starta filmen och se hur man på ett snabbt och effektivt sätt kan nå ökad tillgänglighet i en pruduktionsanläggning.

Filmen beskriver hur ett system från Bluvision installeras, hur det fungerar och vilka fördelar man når men en begränsad insats.