Intertechna kalibrering

Tänk långsiktigt och förebyggande, kalibrera era instrument idag

I dessa svåra tider har många företag stopp i produktionen och korttidspermitterat personal. Då kan det vara hög tid att tänka på framtiden och få sina instrument kalibrerade för att förbereda den anstormning som kan bli.


Covid-19 tar hårt på företagen runt om i världen och vi på Intertechna vill hjälpa bolag i Sverige med service och kalibrering av instrument så att företagen är redo för de utmaningar de ställs mot när produktionen är tillbaka till det vanliga. Vi rekommenderar företagen att använda denna tid smart och kalibrera instrument under stoppet då vi tror att när verksamheterna kommer upp i normal produktion igen kommer det vara ett högt tryck och många åtaganden samtidigt. Detta kan leda till viss onödig försening och vi råder att kalibrera och serva era instrument inom kort om så är genomförbart.

Varför ska man kalibrera sina instrument?

Om beslut fattas på felaktiga grunder kan det leda till bristfälliga konstruktioner och resultat. För att få säkra mätinstrument ska man regelbundet kalibrera dem hos ett kalibreringslaboratorium. Intertechna rekommenderar att man kalibrerar sina instrument en gång om året för att kunna jobba så säkert som möjligt med sin utrustning. För att få detta jämför Intertechnas kalibreringslaboratorie mätinstrumentet med ett korrekt mått, det vill säga en spårbar normal.

Att kalibrera är att kvalitetssäkra sina mätresultat. Ofta är det lagar och myndigheter som kräver att de dokumenterade mätresultaten ska ha en kvalitetsstämpel, men kraven kan också komma från företagens egna kunderna eller den egna verksamheten. Läkemedelsindustrin är ett exempel på en av de branscher som har högre krav än andra, de ska uppfylla kraven på god tillverkningssed.

Vad gör Intertechna?

Intertechna erbjuder ackrediterad kalibrering av tryck och vi har kompletta resurser för hantering av fler storheter bl.a tryck, spänning, ström och resistans. Vårt kalibreringslab på Hammarö är idag fullt bemannat och vi tar gärna in era instrument för kalibrering.


Skicka in er utrustning tillsammans med en beställning med information om kontaktperson och returadress till oss:


Intertechna AB
Kvarnvägen 15
663 40 Hammarö


Vid frågor kan ni kontakt Per Nordvall, Kalibreringsingenjör, på 054-52 10 03 eller via mejl per.nordvall@intertechna.se.