Kurs Kalibrering

1 dag Grundkurs Kalibrering

UTBILDNING
Grundläggande teori och praktik i Kalibrering

Plats: Intertechnas Utbildningscenter, Lindholmen Göteborg
Tid: 20 Maj 2019
Anmälan: info@intertechna.se eller ring 054-521000

Likaväl som rätt kalibrerad utrustning är viktigt för ett korrekt kalibreringsresultat så beror kvaliteten på utfört kalibreringsarbete i lika hög utsträckning på den kompetens som utförande tekniker har.

Introduktionskursen i kalibrering tar upp grunderna i kalibrering och berör de krav som ställs på kalibrering från ISO9000.

Efter kursen ska deltagarna ha en god förståelse för kalibrering, samt begrepp som till exempel As-Found - As-Left, justering, HART, tolerans, spårbarhet, normaler, och repeterbarhet.

Kursen innehåller praktiska övningar i kalibrering av tryck, temp och elektriska instrument.

Deltagarna erhåller efter väl genomförd utbildning ett signerat intyg med kursinnehåll.

Intertechna har många års erfarenhet av utbildning och support av kalibreringssystem. Kursen är inte knuten till något specifikt kalibreringssystem eller mätinstrument. Under kursen används kalibreringsystem och kalibratorer från Honeywell och FLUKE

Förkunskaper;

Inga specifika förkunskapskrav

Kursinnehåll;

  • Kalibrering - begrepp och definitioner
  • Lagar och regler
  • HART och analog justering
  • God kalibreringspraxis
  • Spårbarhet