Kalibreringskurs

Göteborg 12 maj: Grundkurs Kalibrering

 

OBS: På grund av det rådande läget med coronaviruset är kurserna/seminarium framflyttade. Vi återkommer med nya datum. Ta kontakt med oss på 054-52 10 00 för mer information.

 

UTBILDNING
Grundläggande teori och praktik i Kalibrering

Plats: Intertechna AB i Göteborg, Lindholmen. Anders Carlssons gata 7. Våning fyra.
Tid: 12 maj 2020
Anmälan: info@intertechna.se eller ring 054-52 10 00

Likaväl som rätt kalibrerad utrustning är viktigt för ett korrekt kalibreringsresultat så beror kvaliteten på utfört kalibreringsarbete i lika hög utsträckning på den kompetens som utförande tekniker har.

Introduktionskursen i kalibrering tar upp grunderna i kalibrering och berör de krav som ställs på kalibrering från ISO9000.

Kalibreringskurs

Efter kursen ska deltagarna ha en god förståelse för kalibrering, samt begrepp som till exempel As-Found - As-Left, justering, HART, tolerans, spårbarhet, normaler, och repeterbarhet.

Kursen innehåller praktiska övningar i kalibrering av tryck, temp och elektriska instrument.

Deltagarna erhåller efter väl genomförd utbildning ett signerat intyg med kursinnehåll.

Intertechna har många års erfarenhet av utbildning och support av kalibreringssystem. Kursen är inte knuten till något specifikt kalibreringssystem eller mätinstrument. Under kursen används kalibreringsystem och kalibratorer från Honeywell och FLUKE

Förkunskaper:

Inga specifika förkunskapskrav

Kursinnehåll:

  • Kalibrering - begrepp och definitioner
  • Lagar och regler
  • HART och analog justering
  • God kalibreringspraxis
  • Spårbarhet