procal

Göteborg 23-24 november: Kurs ProCalV5 2 dagar

KURS
Administration och handhavande av ProCalV5 och kalibrator

Plats: Intertechna AB i Göteborg, Lindholmen. Anders Carlssons gata 7. Våning fyra.
Tid: 23-24 november 2021
Anmälan: info@intertechna.se eller ring 054-521000
OBS: Beroende på coronaläget och hur restriktioner ser ut under hösten/vinter kan denna kurs bli digital alternativt framflyttad till annat datum. 

För att på ett enkelt sätt kunna använda kalibrator och ProCal erbjuder vi en grundlig 2-dagars utbildning.

För att uppfylla dagens kvalitetsnormer krävs att användaren är väl förtrogen med den utrustning han använder så att risken för misstag minimeras och att högsta kvalité erhålls.
Kursen tar upp grunderna i kalibrering och berör de krav som ställs på kalibrering från ISO9000.

procal

Efter kursen ska deltagarna kunna hantera kalibrator och ProCal.
Deltagarna erhåller efter väl genomförd utbildning ett signerat intyg med kursinnehåll.

Förkunskaper:

Allmänna instrumentkunskaper
Kunna hantera en PC med Windows

Kursinnehåll:

 • Uppbyggnad av systemet
 • Handhavande av databasen
 • Kalibreringsteori
 • Planering av kalibrering
 • Fält-test 
 • Rapporter
 • Uppbyggnad av användare
 • Uppbyggnad av struktur
 • Manuell inmatning av kalibrering
 • Avancerad databashantering
 • Importer och exporter
 • Backuphantering
 • Handhavande av kalibrator
  - Kalibratorns uppbyggnad
  - Mätning
  - Simulering
  - Funktioner och setup