ProCal

Göteborg 26 november: Kurs ProCal admin 2 dagar

 

KURS
Administration och handhavande av ProCal och kalibrator

Plats: Intertechna AB i Göteborg, Lindholmen. Anders Carlssons gata 7. Våning fyra.
Tid: 26-27 november 2019
Anmälan: info@intertechna.se eller ring 054-521000

För att på ett enkelt sätt kunna använda kalibrator och ProCal erbjuder vi en grundlig 2-dagars utbildning.

För att uppfylla dagens kvalitetsnormer krävs att användaren är väl förtrogen med den utrustning han använder så att risken för misstag minimeras och att högsta kvalité erhålls.
Kursen tar upp grunderna i kalibrering och berör de krav som ställs på kalibrering från ISO9000.

ProCal

Efter kursen ska deltagarna kunna hantera kalibrator och ProCal.
Deltagarna erhåller efter väl genomförd utbildning ett signerat intyg med kursinnehåll.

Förkunskaper:

 • Allmänna instrumentkunskaper
 • Kunna hantera en PC med Windows


Kursinnehåll:

 • Uppbyggnad av systemet
 • Handhavande av databasen
 • Kalibreringsteori
 • Planering av kalibrering
 • Fält-test 
 • Rapporter
 • Uppbyggnad av användare
 • Uppbyggnad av struktur
 • Manuell inmatning av kalibrering
 • Avancerad databashantering
 • Importer och exporter
 • Backuphantering

 • Handhavande av kalibrator
  • Kalibratorns uppbyggnad
  • Mätning
  • Simulering
  • Funktioner och setup