Kurs Värmekamera

Grundkurs Värmekamera 1 dag, Göteborg 24 oktober

Intertechna erbjuder en endagsutbildning inom området termografering.


Plats: Intertechnas Utbildningscenter, Göteborg
Tid: 24 oktober 2018
Anmälan: info@intertechna.se eller ring 054-521000

Utbildningen i värmekamerateknik vänder sig till er som vill få ut så mycket som möjligt av er värmekamera.

Många använder sig av tekniken "sikta och tryck" när de termograferar. Om den som utför termograferingen har mer kunskaper inom området så kan arbetet utföras på ett effektivare och mer resultatinriktat sätt.

Rätt utbildad personal resulterar i att fler problem kan identifieras och åtgärdas innan de vållar stora problem

Innehåll :

  • Termodynamikens grunder
  • Kvalitativ termografering
  • Kvantitativ termografering
  • Emissivitet
  • Kamerans uppbyggnad
  • Industriell termografering
  • Fastighets termografering
  • El termografering
  • Emissivitets bestämning


Ytterligare information på vår produktsida...