Ti480

Hammarö 24 oktober: Grundkurs Värmekamera

Intertechna erbjuder en endagsutbildning inom området termografering.


Plats: Intertechnas Utbildningscenter, Hammarö
Tid: 09:00 den 24 oktober 2019
Anmälan: info@intertechna.se eller ring 054-521000

Utbildningen i värmekamerateknik vänder sig till er som vill få ut så mycket som möjligt av er värmekamera.

Många använder sig av tekniken "sikta och tryck" när de termograferar. Om den som utför termograferingen har mer kunskaper inom området så kan arbetet utföras på ett effektivare och mer resultatinriktat sätt.

Rätt utbildad personal resulterar i att fler problem kan identifieras och åtgärdas innan de vållar stora problem

Innehåll :

Termodynamikens grunder
Kvalitativ termografering
Kvantitativ termografering
Emissivitet
Kamerans uppbyggnad
Industriell termografering
Fastighets termografering
El termografering
Emissivitets bestämning

Ytterligare information på vår produktsida...