IntelaTrac

 

Hammarö 8-11 oktober: Kurs IntelaTrac SuperUser 4 dagar

 

INTELATRAC
För att på ett enkelt sätt kunna bygga upp och använda rondsystemet IntelaTrac erbjuder vi en grundlig 4 dagars utbildning.

Utbildningen är avsedd för deltagare som har grundläggande kunskaper om IntelaTrac.

Plats: Intertechnas Utbildningscenter, Hammarö
Tid: 8-11 oktober 2019
Anmälan: info@intertechna.se eller ring 054-521000

Kursen behandlar IntelaTrac administration, hur man bygger ronder, planerar dessa och utför dem i handdatorer. Även rapportering och analyser behandlas.

Efter kursen ska deltagarna kunna administrera, bygga och utföra ronder samt kunna ta fram rapporter och analyser.

Deltagarna erhåller efter väl genomförd utbildning ett signerat intyg med kursinnehåll.

Förkunskaper:
Kunna hantera en PC med Windows, grundläggande kunskaper om IntelaTrac.

IntelaTrac


Moduler i IntelaTrac som behandlas:

  • Byggverktyg
  • Handdatorer
  • Webbrapporter
  • Granskningsverktyg
  • Administrationsverktyg
  • Schemläggning