aveva intelatrac kurs

Hammarö 9-12 november: Kurs AVEVA Mobile Operator (IntelaTrac) SuperUser 4 dagar

AVEVA Mobile Operator (IntelaTrac)
För att på ett enkelt sätt kunna bygga upp och använda rondsystemet AVEVA Mobile Operator (tidigare IntelaTrac) erbjuder vi en grundlig 4 dagars utbildning.

Utbildningen är avsedd för deltagare som har grundläggande kunskaper om AVEVA Mobile Operator.

Plats: Intertechnas Utbildningscenter, Hammarö
Tid: 9-12 november 2021
Anmälan: Anmäl er senast den 3 november till info@intertechna.se eller ring 054-52 10 00
OBS: Beroende på coronaläget och hur restriktioner ser ut under hösten/vinter kan denna kurs bli digital alternativt framflyttad till annat datum.

Kursen behandlar AVEVA Mobile Operator administration, hur man bygger ronder, planerar dessa och utför dem i handdatorer. Även rapportering och analyser behandlas.

Efter kursen ska deltagarna kunna administrera, bygga och utföra ronder samt kunna ta fram rapporter och analyser.

Deltagarna erhåller efter väl genomförd utbildning ett signerat intyg med kursinnehåll.

Förkunskaper:
Kunna hantera en PC med Windows, grundläggande kunskaper om IntelaTrac.

aveva intelatrac

Moduler i AVEVA Mobile Operator som behandlas:

  • Byggverktyg
  • Handdatorer
  • Webbrapporter
  • Granskningsverktyg
  • Administrationsverktyg
  • Schemläggning