Fluke 710

Intertechna ställer ut på ITF-Automationsdagar, Stockholm

Itf, Föreningen för professionell Automation och Mätteknik, arrangerar för 31:a gången i följd itf Automationsdagar, en tvådagars fortbildning för dig som arbetar med professionell automation, styrning och mätteknik.

Intertechna deltar som utsällare och kommer då att lansera ett helt nytt instrument från Fluke för testning av reglerventiler.

ITF-Konferensen har ett högt anseende i branschen och engagerar erkända föredragshållare från olika verksamheter inom bl.a. process- och verkstadsindustrin, VA, fastighet, forskar- och universitets­världen och andra verksamheter där mätteknik används för styrning av processer.

 

Itf Automationsdagar - en mycket uppskattad mötesplats med stora möjligheter till effektivt nätverksbyggande och en plattform för erfarenhetsutbyte mellan användare, konsulter, leverantörer och forskare/utbildare/studenter som arbetar med olika aspekter av professionell automation och mätteknik.


Utbildningsdagarna inramas av en trevlig minimässa med ledande automationsleverantörer och konsulter.

Kontakta itf kansli, kansli[snabela]itfautomation.se för information om att ställa ut på utställningen
Läs mera på föreningens hemsida www.itfautomation.se, där också programmet publiceras.