värmekamera utbildning

Online 23-24 november: Diplomerad eltermograför, Termografiutbildning

El-termograför

2 kursdagar

Mål

Du får lära dig grunderna i infraröd teknik, att hantera kameran under olika villkor och för olika syften, att göra en korrekt bedömning av mätsituationen på fältet och att identifiera möjliga felkällor.

 
Beskrivning

Är en enkel grundkurs plus lättare eltermografi.

 
Vem bör gå den här kursen?

Kursen är framtagen för termograförer med specifik inriktning på El-termografi.

 
Förkunskapskrav

Det krävs inga förkunskaper

 
Utbildningsbevis

Deltagare som klarar kursen och uppfyller alla relevanta krav kommer att få ett diplom.

 
Online

Denna kurs hålls fysiskt men kan deltas på online, är du inte nöjd med online utbildningen får du kostnadsfritt delta fysiskt vid senare tillfälle.

 

För mer info kontakta info@intertechna.se eller 054-52 10 00.