Våra erbjudanden

Våra erbjudanden är uppdelade i tre områden:

 

  • SYSTEM

    De system vi jobbar med hjälper våra kunder att nå en högre tillgänglighet och jämnare kvalitet i produktionen. Vi jobbar med system för maskinövervakningronder, operatörstillsynkalibrering och systemlösningar för skydd av kritisk utrustning i ex-klassad miljö.

 

  • TJÄNSTER

    För att kunna lita på sin mätutrustning behövs garanti att den visar rätt. Vi erbjuder därför kalibrering i vårt kalibreringslab av ett stort antal mät- och testinstrument.
    Vi tar fullt ansvar för de produkter och system vi levererar, vår supportavdelning hjälper till med frågor, installationer och projekt. Vi erbjuder även ett antal utbildningar för de system vi tillhandahåller.