×

Gruvön

BillerudKorsnäs rondering

Operatörsunderhåll på BillerudKorsnäs Gruvön

 

Värmländska BillerudKorsnäs Gruvön har genomfört ett projekt för effektivisering av anläggningens underhåll. Underhållsorganisationen har reducerats och nya rutiner har implementerats med utgångspunkt från ronderingsverktyget AVEVA Mobile Operator (tidigare IntelaTrac) från Intertechna.

Genom införandet av AVEVA Mobile Operator tar operatören en ökat ansvar för underhållet. Utifrån en inledande analys byggs de ronder som behövs för de olika avdelningarna. Ronderna genomförs därefter med hjälp av handdatorer där operatören ges tillgänglighet till vilka maskiner och utrustning som ska kontrolleras samt vilka mätvärden som innefattas.

Avläsningen registreras direkt i handdatorn. Om registrerade värden ligger utanför angivna gränser gereras automatiskt larm eller meddelande. Operatören kan även få instruktioner om hur avvikelser kan hanteras. Genomförda åtgärder registreras och läggs till en historik som även görs tillgänglig för andra användare.

Projektet är ett led i brukets arbeta att effektivisera organisationen och öka ansvaret ute i produktionslinjen.

 

Läs gärna artikel från Hjärnkraft här.

Läs gärna artikel från U&D här.