×

Hem maskinövervakning intertechna

installation hid halmstads energi

 

Det är konsumenten som är den stora vinnaren på en effektiv och säker drift

 

Plötsliga haverier – helt utan förvarning – är en dramatisk mardröm för de flesta verksamheter. Inom energisektorn är värmekraftverken i högsta grad beroende av säkra övervakningsrutiner för att kunna undvika ovälkomna driftstopp. Den som i slutänden är den stora vinnaren är dock konsumenten som med ett fungerande underhåll tryggas kontinuerliga värmeleveranser till priser som inte belastas av onödiga driftskostnader.

HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB (HEM) är ett av de energibolag som satsat på ett on-linebaserat system för
övervakning av roterande maskiner. I samarbete med värmländska Intertechna påbörjades för knappt två år sedan ett
pilotprojekt i syfte att effektivisera övervakningsrutinerna och säkerställa kontinuerlig drift i företagets anläggningar.
– Automatisering av vårt underhåll har legat högt på agendan länge, berättar Anders Johansson, Underhållschef
inom produktion. Tekniken har under senare tid mognat och när Intertechna kontaktade oss för knappt två år
sedan var vi redo att lyssna och lära mer.

INTERTECHNAS SYSTEM HID Condition Monitoring bygger på ”IIoT”-teknik (Industrial Internet of Things), vilket
innebär att den övervakade utrustningen med automatik själv rapporterar när fel eller avvikelser uppträder.
Artificiell intelligens (AI) gör också att systemet är självlärande.
Sensorer limmas snabbt och smidigt direkt på utrustningen och sänder trådlöst kritisk driftsinformation om t.ex
vibration och temperatur till en hub. Huben står i förbindelse med en molntjänst för övervakning och larmhantering.
Vid avvikelser från förinställda normvärden aktiveras ett larm.

– I vårt fall appliceras sensorerna runt pannan där vi bränner våra sopor men också kring kyl- och fläktsystem och våra pumpstationer, berättar Anders Johansson. Vi har ett tiotal anläggningar runt om i kommunen där systemet används.

Under pilotprojektet svarade runt 100 sensorer för kontinuerliga observationer på utvalda delar av HEM:s anläggningar. Fullt utbyggt räknar man med ca 300 sensorer.

 

Intertechna maskinövervakning

 

INVESTERINGARNA i HID-systemet görs av flera orsaker. Säkerheten som garanteras genom ständig övervakning
är en, effektiviteten och den minskade driftskostnaden en annan.
– Automatiseringen innebär att vi kan dra ner på ronderingen med handhållna instrument vilket frigör personal,
konstaterar Anders Johansson. Reducerade ronderingstider ger oss utrymme att använda resurser till mera värdeskapande
uppgifter som t.ex att analysera larm och parera framtida problem.

EN ANNAN FÖRDEL som poängteras av HEM själva är systemets tillgänglighet via molnet.
– Möjligheten att köra över mobilnätet innebär att vi slipper vara beroende av vårt eget WiFi. På flera av våra
anläggningar saknas en tillförlitlig anslutning. Vi kan också på ett smidigare sätt hantera IT-säkerheten som skärpts
rejält på sistone. Det hade krävts starka argument för att släppa in systemet på vårt eget nätverk.

EN TREDJE FÖRDEL är flexibiliteten där systemet successivt kan förändras och byggas ut. HEM:s FU-tekniker Jonas Andersson har under ett par dagar i installationens slutskede gått sida vid sida med Intertechnas Fredrik Gryth, vilket har gett tillräcklig kunskap för att själv kunna bygga ut systemet.

HEM KÄNNER, liksom flertalet andra fjärrvärmebolag, en tuffare konkurrens från alternativa energislag och söker därför aktivt efter sätt att effektivisera sin produktion. Med minskade underhållskostnader ökar konkurrenskraften.
På det ekonomiska ”kontot” ligger självklart även kostnaderna för ett eventuellt driftstopp.

– Här blir det snabbt stora pengar, konstaterar Anders Johansson. Om vi med systemets hjälp kan undvika ett enda driftstopp så räcker det för att finansiera hela systemkostnaden.

DE STORA VINNARNA på ett fungerande underhåll är dock konsumenterna som söker trygghet och stabilitet sett till både energitillgång och ekonomi.

– Fungerande underhåll är den bästa garantin för att inte stå utan värme en kall vinterdag, säger Anders Johansson. Att kunna erbjuda denna trygghet med förhållandevis små medel påverkar i slutänden givetvis även våra energitaxor.

PÅ INTERTECHNA är man självklart glada över samarbetet. HEM är ett av flera energibolag som intresserats och gjort investeringar i HID-systemet och man ser en tydlig potential i marknaden.

– Värmeverken är en spännande och viktig målgrupp, säger Janne Persson, Intertechnas VD. HID-systemen har fått ett bra mottagande inom pappers-, massa- och verkstadsindustrin, men energisektorn visar likaså stort intresse. Många tilltalas av systemets enkelhet men också av att investeringen kan göras stegvis och till mycket rimliga kostnader.

 

KORT OM HALMSTADS ENERGI & MILJÖ AB

  • Grundat: 2006
  • Antal anställda: ca 250 st
  • Ägare: Halmstads Kommun
  • Totalt antal kunder: 47 000 st
  • Energiproduktion: 645 GWh/år
  • Bränslekällor: 65% avfall, 35% biobränsle/biogas

kristineheds kraftvarmeverk halmstad