Elkvalitets- och Motortestanalysator

Elkvalitets- och Motortestanalysator

Art.nr: Fluke 438-II

Fluke 430-II, Ett instrument för Elkvalitet & Motortest

Elkvalitets- och motoranalysatorn Fluke 438-II lägger till viktiga mekaniska mätfunktioner för elmotorer till de avancerade analysfunktionerna för elkvalitet hos elkvalitetsanalysatorerna i Fluke 430-serien II.

Mät och analysera snabbt och enkelt viktiga parametrar för elektriska och mekaniska prestanda såsom effekt, övertoner, obalans, motorns varvtal, vridmoment och mekanisk effekt utan behov av mekaniska givare. Användare av elkvalitetsanalysatorerna Fluke 434-II, 435-II och 437-II kan lägga till motoranalysfunktioner på sina befintliga enheter med uppgraderingspaketet Fluke-438-II/MA motoranalysator.

Läs mer >>

Upptäck snabbt och enkelt elektriska och mekaniska prestanda för elmotorer och utvärdera elkvaliteten med ett enda testverktyg

Elkvalitets- och motoranalysatorn Fluke 438-II lägger till viktiga mekaniska mätfunktioner för elmotorer till de avancerade analysfunktionerna för elkvalitet hos elkvalitetsanalysatorerna i Fluke 430-serien II.

Mät och analysera snabbt och enkelt viktiga parametrar för elektriska och mekaniska prestanda såsom effekt, övertoner, obalans, motorns varvtal, vridmoment och mekanisk effekt utan behov av mekaniska givare. Användare av elkvalitetsanalysatorerna Fluke 434-II, 435-II och 437-II kan lägga till motoranalysfunktioner på sina befintliga enheter med uppgraderingspaketet Fluke-438-II/MA motoranalysator.
 
 Fluke 438

Klicka på bilden och se en film hur Fluke 438-II fungerarm (Öppnas i nytt fönster)

438-II är det idealiska portabla testverktyget.

Det används för motoranalys och kan hjälpa till att lokalisera, förutse, förebygga och felsöka elkvalitetsproblem i kraftförsörjningssystem med en- och trefas, medan det ger tekniker den mekaniska och elektriska information de behöver för att effektivt utvärdera motorprestanda.

 • Mät viktiga parametrar på direktstartade motorer, inklusive vridmoment, varvtal, mekanisk effekt och motoreffektivitet
 • Utför dynamisk motoranalys genom att rita ett diagram över motorns nedklassningsfaktor jämfört med belastningen enligt NEMA/IEC:s riktlinjer
 • Beräkna mekanisk kraft och effektivitet utan behov av mekaniska givare, anslut bara till ingångsledarna så är du redo att sätta igång
 • Mät elparametrar såsom spänning, ström, effekt, skenbar effekt, effektfaktor, harmonisk distorsion och obalans för att identifiera egenskaper som påverkar motoreffektiviteten
 • Identifiera elkvalitetsproblem såsom spänningsfall och -toppar, transienter, övertoner och obalans
 • PowerWave-datateknik registrerar snabba RMS-data och visar halvperiodgenomsnitt och vågformer som karakteriserar elsystemdynamiken (generatorstarter, UPS-omkoppling etc.)
 • Funktionen för vågformsregistrering registrerar 100/120-perioder (50/60 Hz) för varje händelse som identifieras, i alla lägen, helt automatiskt
 • Automatiskt transientläge registrerar vågformsdata vid 200 kS/s samtidigt på alla faser upp till 6 kV.
 • Fluke Connect®-kompatibel* – visa data lokalt på instrumentet via mobilappen Fluke Connect och datorprogrammet PowerLog 430-II
 • Säkerhetsklassat för industriella tillämpningar. Klassat enligt 600 V CAT IV/1 000 V CAT III för användning vid serviceingång och nedströms
   

Fluke 438

Mekaniska mätfunktioner hos Fluke 438-II

Motorns vridmoment

Beräknar mängden rotationskraft (visas i lb.ft eller Nm) som utvecklas av en motor och överförs till en driven mekanisk belastning. Motorns vridmoment är den enskilt viktigaste variabeln som karaktäriserar momentana mekaniska prestanda hos roterande utrustning som drivs av elmotorer.

Motorns varvtal

Tillhandahåller motoraxelns momentana rotationshastighet. I kombination med motorns vridmoment ger motorns varvtal en ögonblicksbild av mekaniska prestanda hos roterande utrustning som drivs av elmotorer.
Motorns mekaniska belastning
Mäter den faktiska mekaniska effekten (visas i hk eller kW) som produceras av motorer och ger en direkt koppling till överbelastningsförhållanden utan att bara basera den på motorströmmen.

Motoreffektivitet

Visar hur effektivt varje motor i en maskin, ett monteringsband, en fabrik och/eller anläggning omvandlar elkraft till användbart mekaniskt arbete. Genom att korrekt aggregera effektiviteten hos en population av motorer kan den totala (aggregerade) effektiviteten uppskattas. Jämförelser med förväntade motoreffektiviteter vid observerade driftsförhållanden kan hjälpa till att kvantifiera kostnaden förknippad med motorns energiineffektivitet.

Så här fungerar det

Med egenutvecklade algoritmer använder Fluke 438-II Elkvalitets- och motoranalysator vågformer över trefasström och -spänning för att beräkna motorns vridmoment, varvtal, belastning och effektivitet med en uppdateringsfrekvens på 1 sekund. Motorns luftspaltsfält, som observeras via vågformerna över spänning/ström, utgör grunden för mätningarna. Mekaniska givare och störande motorprovning utan belastning behövs inte, vilket gör det snabbare än någonsin att analysera övergripande elmotorprestanda

Fluke 438

Datablad Fluke 438 Datablad

Datablad Fluke 438 Användarbeskrivning

Beställ produktinformation

Fyll i formuläret nedan om du vill veta mer om denna produkt så kontaktar vi dig inom kort!

Henrik Molinder

Produktansvarig

Henrik Molinder
Säljare
Tel +46 (0)54-52 10 39