Fluke 1748/EUS Elkvalitetslogger för trefas avancerad med extra funktioner

Fluke 1748/EUS Elkvalitetslogger för trefas avancerad med extra funktioner

Art.nr: FLUKE-1748/B/EUS

Fluke 1742, 1746 och 1748 elkvalitetsanalysator för trefas ger snabb och enkel åtkomst till data du behöver för att ta viktiga beslut om elkvalitet och energi.

 

 

Läs mer >>

Fluke 1748

Elkvalitetsanalysatorerna för trefas i Fluke 1740-serien är kompakta och tåliga instrument avsedda för tekniker och ingenjörer som behöver flexibiliteten att felsöka, mäta och analysera elförsörjningssystem. Fluke 1740-serien är helt kompatibel med internationella elkvalitetsstandarder såsom IEC 61000-4-30 och kan samtidigt logga upp till 500 variabler och registrera händelser. 
Att upptäcka intermittenta och svårfunna elkvalitetsproblem är enklare än någonsin tidigare. Den medföljande programvaran Energy Analyzer plus bedömer snabbt elkvaliteten vid servisen, på transformatorstationen eller vid lasten, enligt nationella och internationella standarder såsom EN 50160 och IEEE 519.

 Fluke 1748

Ett optimerat användargränssnitt, flexibla strömtänger och en intelligent kontrollmätfunktion gör det möjligt att digitalt kontrollera och rätta till vanliga anslutningsfel. Installationen blir enklare än någonsin och mätosäkerheten minskas. Minimimera tiden i potentiellt farliga miljöer och minska besväret med skyddskläder genom att använda trådlös anslutning (WiFi) för att visa data direkt i fält.

 Fluke 1748

Instrumentet ger en noggrann analys av elkvalitet och korrelation av intermittenta händelser med detaljerade vågformsdata som gör det enklare att spåra störningarnas orsaker. Fluke 1746 registrerar alla relevanta elparametrar för grundläggande elkvalitetsloggning för energibesparingsstudier och planering av elnät och det finns uppgraderingsalternativ till Fluke 1748. Fluke 1742 ger optimal prestanda i tålig förpackning för enkla last- och energistudier och går att uppgradera till 1746 eller till fullständiga 1748-funktioner.

 

 

 

Wasa Kredit Leasing

Leasing är ett fördelaktigt sätt för ditt företag att direkt komma åt nyttjandet och fördela kostnaden över tiden. Ditt företag kan finansiera upp till 100 procent av utrustningen.

Vad är leasing?

Wasa Kredit är leasegivare och äger utrustningen under avtalstiden medan du som kund och leasetagare har full nyttjanderätt. När avtalstiden löper mot sitt slut har ni som kund förbundit er till att köpa ut utrustningen till det förutbestämda restvärdet. Vanligen är löptiden mellan 24 och 60 månader och det slutliga restvärdet vanligtvis 5-20 procent av det finansierade beloppet. Leasingavgiften är lätt att budgetera då den vanligen är lika stor under hela avtalstiden och kan anpassas till intäkterna.

Varför ska man leasa?

Leasing är ett sätt för ditt företag att fördela kostnaden över tid. Den belastar inte er balansräkning då ni drar den som en driftkostnad i er bokföring. Leasingavgiften är lätt att budgetera och att anpassa till intäkterna. Ni använder er inte av företagets kapital och kan genom ett leasingavtal införskaffa just den utrustning med kringutrustning ni behöver till er verksamhet utan att använda er av era likvida medel.

Leasing i korthet

Finansiera upp till 100 procent av utrustningen
Behåll likviditeten genom att inte binda något kapital
Fördela leasingavgiften månadsvis över hela leasingperioden

Beställ produktinformation

Fyll i formuläret nedan om du vill veta mer om denna produkt så kontaktar vi dig inom kort!

Joakim Gustafsson Intertechna

Produktansvarig

Joakim Gustafsson
Säljare
Tel +46 (0)705-52 00 14
joakim.gustafsson@intertechna.se