Fluke PQ400 Electrical Measurement Window

Fluke PQ400 Electrical Measurement Window

Art.nr: FLUKE-PQ400

Fluke PQ400 Electrical Measurement Window


Fluke PQ400 Electrical Measurement Window gör det möjligt att ansluta trefasmätningsutrustning till strömförande paneler, utan att behöva öppna panelluckan eller använda extra personlig skyddsutrustning.

Nyckelfunktioner

 • Minskad risk – Permanent installerade spännings- och strömanslutningar kan nås utan att paneldörren behöver öppnas.

 • Ökad effektivitet – Anslut snabbt loggern eller analysatorn och börja göra mätningar snabbare än någonsin.

 • Enkel installation – En standard borrsats och elektrohydraulisk hålstansare gör det enkelt att snabbt montera fönstret i panelen.

Läs mer >>

Fluke PQ400 Electrical Measurement Window


Fluke PQ400 Electrical Measurement Window gör det möjligt att ansluta trefasmätningsutrustning till strömförande paneler, utan att behöva öppna panelluckan eller använda extra personlig skyddsutrustning.

Nyckelfunktioner

 • Minskad risk – Permanent installerade spännings- och strömanslutningar kan nås utan att paneldörren behöver öppnas.

 • Ökad effektivitet – Anslut snabbt loggern eller analysatorn och börja göra mätningar snabbare än någonsin.

 • Enkel installation – En standard borrsats och elektrohydraulisk hålstansare gör det enkelt att snabbt montera fönstret i panelen.

Funktioner utan kompromisser. Säkerhet utan uppoffringar.

Fluke PQ400 ger dig tillgång till de kritiska strömkvalitets- och energidata du behöver, samtidigt som du kan minska testtiden och får hjälp med att upprätthålla säkerheten.

 • Minska risken för ljusbågsexplosioner och dödliga elstötar samtidigt som du ökar säkerheten för din personal.

 • Minska underhållskostnaderna och minska stilleståndstiden genom att göra viktiga el-kvalitets- och energimätningar utan att öppna paneldörren, vilket möjliggör loggning och övervakning när som helst - utan avbrott i driften.

 • Minska arbetstillståndskrav och -processer genom att minska riskerna förknippade med mätningar på öppna paneler, vilket sparar tid och arbete.

 • Öka mäteffektiviteten och minska behovet av personlig skyddsutrustning (PPE) för ljusbågar, vilket sparar tid och ökar effektiviteten och komforten för användare.


pq400 fluke


Funktioner

 • Permanent anslutna spännings- och strömsensorer inuti elpanelen gör att du kan göra el-kvalitets- och energimätningar med hjälp av de externa åtkomstpunkterna utan att öppna paneldörren, vilket minskar risken för användare.

 • Spännings- och strömanslutningar för trefasspänningar, nolledare och jord täcker de flesta mätscenarier.

 • Automatisk probdetektering för Fluke 1740- och 1730-seriens strömkvalitets- och energiloggar och kompatibla strömtänger eliminerar behovet av att öppna skåpet för att kontrollera strömtångsmodellen.

 • Tack vare fullständig 360-graders rotation kan PQ400-fönstret orienteras i valfri riktning.

 • Enkel installation med borrsats och elektrohydraulisk hålstans (114,3 mm i diameter).

 • CAT IV, 600V och CATIII 1,000V-klassning enligt IEC61010-2-30.

 • Kompatibilitet med vanliga 4 mm skärmade spänningstestkablar med säkerhetsuttag gör det enklare att göra spänningsanslutningar, ökar säkerheten genom att minska risken för att av misstag vidröra strömförande elektriska komponenter och minskar behovet av att köpa särskilda spänningskablar.

Fluke

 

Så här fungerar det

Fluke PQ400 Electrical Measurement Windows är ett gränssnitt som du installerar permanent som ger dig nästan omedelbar åtkomst till elpaneler för att göra viktiga strömkvalitets- och energimätningar. Du installerar PQ400 med en standard bitsats och en elektrohydraulisk hålstansare (håldiameter på 114,3 mm/4,5 tum). Du kan använda den till att mäta trefasspänning, ström och jordanslutningar i de flesta mätningskonfigurationer. När du har installerat enheten låser du upp fönsterskyddet, lyfter på locket och ansluter spänningskablarna till loggern eller analysatorn. Anslut sedan kablarna för de aktuella strömsensorerna och börja göra mätningar. När du är klar tar du helt enkelt bort dina spännings- och strömanslutningar från frontpanelsgränssnittet och låser fönsterlocket. De interna anslutningarna kan sedan användas för framtida mätningar.

 

Wasa Kredit Leasing

Leasing är ett fördelaktigt sätt för ditt företag att direkt komma åt nyttjandet och fördela kostnaden över tiden. Ditt företag kan finansiera upp till 100 procent av utrustningen.

Vad är leasing?

Wasa Kredit är leasegivare och äger utrustningen under avtalstiden medan du som kund och leasetagare har full nyttjanderätt. När avtalstiden löper mot sitt slut har ni som kund förbundit er till att köpa ut utrustningen till det förutbestämda restvärdet. Vanligen är löptiden mellan 24 och 60 månader och det slutliga restvärdet vanligtvis 5-20 procent av det finansierade beloppet. Leasingavgiften är lätt att budgetera då den vanligen är lika stor under hela avtalstiden och kan anpassas till intäkterna.

Varför ska man leasa?

Leasing är ett sätt för ditt företag att fördela kostnaden över tid. Den belastar inte er balansräkning då ni drar den som en driftkostnad i er bokföring. Leasingavgiften är lätt att budgetera och att anpassa till intäkterna. Ni använder er inte av företagets kapital och kan genom ett leasingavtal införskaffa just den utrustning med kringutrustning ni behöver till er verksamhet utan att använda er av era likvida medel.

Leasing i korthet

Finansiera upp till 100 procent av utrustningen
Behåll likviditeten genom att inte binda något kapital
Fördela leasingavgiften månadsvis över hela leasingperioden

Beställ produktinformation

Fyll i formuläret nedan om du vill veta mer om denna produkt så kontaktar vi dig inom kort!

Joakim Gustafsson Intertechna

Produktansvarig

Joakim Gustafsson
Säljare
Tel +46 (0)705-52 00 14
joakim.gustafsson@intertechna.se