Information om el-kvalitet

Information om el-kvalitet

Art.nr: El-Kvalitet

Hur kan du upptäcka allt som kan döljas i det elektriska systemet? En dator låser sig. Lampor flimrar. En motor överhettas.Sådana och många andra symptom kan förekomma i alla anläggningar. De anses ofta vara obetydliga eller till och med normala och antas uppkomma som ettresultat av normalt slitage, obetydliga...

Läs mer >>

Hur kan du upptäcka allt som kan döljas i det elektriska systemet?

En dator låser sig. Lampor flimrar. En motor överhettas.
Sådana och många andra symptom kan förekomma i alla anläggningar. De anses ofta vara obetydliga eller till och med normala och antas uppkomma som ett
resultat av normalt slitage, obetydliga fel eller att utrustningen blir äldre. Men alltför ofta är den verkliga orsaken dålig elkvalitet.

Elkvalitet

Elkvalitetsproblem kan vara allvarliga och mycket kostsamma:

  • Driftstopp.
  • Dataförlust.
  • Produkter som skadas under produktion.
  • Mycket hög elförbrukning.
  • Merkostnader för underhåll, reparation och byte av utrustning.

Skadar elkvalitetsproblem din
verksamhet - eller din kunds verksamhet?

Vilka är de dolda problemen?

Om du har upplevt något av de fem viktigaste varningstecknen kan du vara drabbad av ett eller flera av följande vanliga problem:

Spänningsfall och toppar - orsakas vanligen av att stora belastningar startas eller avbryts och kan leda till skador på datorer, elektriska reglage och lampor.

Harmonisk distorsion - förändringar i strömfrekvenscykler som kan leda till värmerelaterade problem i motorer och transformatorer, samt problems med strömbrytare, säkringar och reläer.

Övertoner

Spänningsobalans - betydande skillnader i fasspänningar på över 2 %, vilket vanligen leder till överhettning av motorer och transformatorer.

Flimmer - cykliska spänningsfall som leder till att lampor flimrar, vilket har större negativ inverkan på anställdas produktivitet än på utrustning.

Transienter - kortvarig stor spänningsökning, som orsakas av att utrustning slås på eller av, kondensatoraktivering eller -avaktivering eller blixtnedslag, kan leda till att datorer låser sig, kretskort bränns ut och skador på elektrisk isolering.

Ovanstående förhållanden har vanligen sitt ursprung inom själva anläggningen och är därför ditt ansvar, inte elleverantörens. Vi kan hjälpa dig att identifiera dem, åtgärda dem och undvika dem i framtiden genom lämpliga förebyggande åtgärder och underhåll.

Här kan du ladda ner mer information om hur Fluke har lösningar på problem med el-kvalitet

 

Wasa Kredit Leasing

Leasing är ett fördelaktigt sätt för ditt företag att direkt komma åt nyttjandet och fördela kostnaden över tiden. Ditt företag kan finansiera upp till 100 procent av utrustningen.

Vad är leasing?

Wasa Kredit är leasegivare och äger utrustningen under avtalstiden medan du som kund och leasetagare har full nyttjanderätt. När avtalstiden löper mot sitt slut har ni som kund förbundit er till att köpa ut utrustningen till det förutbestämda restvärdet. Vanligen är löptiden mellan 24 och 60 månader och det slutliga restvärdet vanligtvis 5-20 procent av det finansierade beloppet. Leasingavgiften är lätt att budgetera då den vanligen är lika stor under hela avtalstiden och kan anpassas till intäkterna.

Varför ska man leasa?

Leasing är ett sätt för ditt företag att fördela kostnaden över tid. Den belastar inte er balansräkning då ni drar den som en driftkostnad i er bokföring. Leasingavgiften är lätt att budgetera och att anpassa till intäkterna. Ni använder er inte av företagets kapital och kan genom ett leasingavtal införskaffa just den utrustning med kringutrustning ni behöver till er verksamhet utan att använda er av era likvida medel.

Leasing i korthet

Finansiera upp till 100 procent av utrustningen
Behåll likviditeten genom att inte binda något kapital
Fördela leasingavgiften månadsvis över hela leasingperioden

Beställ produktinformation

Fyll i formuläret nedan om du vill veta mer om denna produkt så kontaktar vi dig inom kort!

Joakim Gustafsson Intertechna

Produktansvarig

Joakim Gustafsson
Säljare
Tel +46 (0)705-52 00 14
joakim.gustafsson@intertechna.se