Fluke MDA-550

Fluke MDA-550

Art.nr: Fluke MDA-550

Fluke MDA-550 Motorstyrningsanalysator

Utför felsökning på ett enklare sätt inom motorstyrning. Styrningsmätningarna är automatiserade och ger repeterbara resultat som är tillförlitliga.

Plattformen är utvecklad i två versioner. Fluke MDA-550 och Fluke MDA-510...

Läs mer >>

Fluke MDA-510 - Fluke MDA-510 Motorstyrningsanalysator

Utför felsökning på ett enklare sätt inom motorstyrning. Styrningsmätningarna är automatiserade och ger repeterbara resultat som är tillförlitliga.

Plattformen är utvecklad i två versioner. Fluke MDA-550 och Fluke MDA-510. Tester finns förinställda i utrustningen, stegvis får användaren information om tillvägagånssätt för bland annat inkoppling. Principen är att första mätningen görs vid strömingången och sista mätningen vid utgången. Däremellan mäts ström och spänning före och efter DC-bussen samt själva motorn. Instrumentet har inbyggd rapportgenerator. Detta ger en smidig rapporthantering.

Instrumentet täcker upp testmätningar på motorstyrning och är speciellt bra på att upptäcka störningar som genereras av frekvensomriktaren som styr elmotorn. Vidare kan också övertonsmätningar genomföras och instrumentet ger också möjlighet till oscilloskops-mätningar med en kapacitet på 500 MHz.

 

Wasa Kredit Leasing

Leasing är ett fördelaktigt sätt för ditt företag att direkt komma åt nyttjandet och fördela kostnaden över tiden. Ditt företag kan finansiera upp till 100 procent av utrustningen.

Vad är leasing?

Wasa Kredit är leasegivare och äger utrustningen under avtalstiden medan du som kund och leasetagare har full nyttjanderätt. När avtalstiden löper mot sitt slut har ni som kund förbundit er till att köpa ut utrustningen till det förutbestämda restvärdet. Vanligen är löptiden mellan 24 och 60 månader och det slutliga restvärdet vanligtvis 5-20 procent av det finansierade beloppet. Leasingavgiften är lätt att budgetera då den vanligen är lika stor under hela avtalstiden och kan anpassas till intäkterna.

Varför ska man leasa?

Leasing är ett sätt för ditt företag att fördela kostnaden över tid. Den belastar inte er balansräkning då ni drar den som en driftkostnad i er bokföring. Leasingavgiften är lätt att budgetera och att anpassa till intäkterna. Ni använder er inte av företagets kapital och kan genom ett leasingavtal införskaffa just den utrustning med kringutrustning ni behöver till er verksamhet utan att använda er av era likvida medel.

Leasing i korthet

Finansiera upp till 100 procent av utrustningen
Behåll likviditeten genom att inte binda något kapital
Fördela leasingavgiften månadsvis över hela leasingperioden

Beställ produktinformation

Fyll i formuläret nedan om du vill veta mer om denna produkt så kontaktar vi dig inom kort!

Joakim Gustafsson Intertechna

Produktansvarig

Joakim Gustafsson
Säljare
Tel +46 (0)705-52 00 14
joakim.gustafsson@intertechna.se