Fluke Connect Vibrationsmätare

Fluke Connect Vibrationsmätare

Art.nr: FLUKE-805 FC

20 088 SEK

Mätning, export, trend, Fluke 805 FC-vibrationsmätare

Fluke 805 är det mest exakta, pålitliga och användarvänliga verktyget för dagliga maskinkontroller. Ta viktiga beslut om underhåll med förtroende. Resultat du kan lita på, från det mest betrodda varumärket inom testinstrument. Fluke 805 har ett överlägset sätt att mäta, givaren som...

Läs mer >>

Fluke 805 FC-vibrationsmätare

Fluke 805 är det mest exakta, pålitliga och användarvänliga verktyget för dagliga maskinkontroller. Ta viktiga beslut om underhåll med förtroende. Resultat du kan lita på, från det mest betrodda varumärket inom testinstrument.

Fluke 805 har ett överlägset sätt att mäta, givaren som mäter vibration har även en sensor som mäter hur hårt man trycker under mätningen och vilken vinkel man har på mätaren.
Fluke 805 kompenserar sedan så att man får rätt resultat oavsett om man mäter på olika sätt.

Andra typer av vibrationspennor är känsliga för hur man håller pennan mot maskinen man mäter på.

 Fluke 805 FC

Denna produkt är kompatibel med Fluke Connect

Läs mer om Fluke Connect...
Fluke Connect

Se. Spara. Dela.


Alla fakta, när de behövs i fält. Fluke 805 FC trådlös vibrationsmätare ingår i en grupp trådlösa testverktyg som gör det möjligt att dela testdata med hjälp av appen Fluke ConnectTM genom ShareLiveTM-videosamtal.

 • Skicka data till en bärbar dator och gå från loggning till analys och diagnos.
 • Göra tidsbestämda registreringar för att övervaka förändringar i vibration under en timme, ett skift eller en vecka.
 • Använda Fluke Connect trådlös USB-adapter för att samla in registrerade data från fjärrmoduler genom att gå förbi en aktiv modul och ladda ned registrerade data.
 • Utföra analyser med datorn och dela resultaten med hjälp av Fluke CloudTM-lagring och ShareLiveTM-videosamtal. Visa data eller diagram för att få input från andra i teamet.
 • Som option till Fluke 805FC finns en extern sensor för vibration. För information se på denna länk...

 Fluke 805 Vibrationsmätare

Fluke 805FC Vibrationsmätare är den mest tillförlitliga vibrationsmätutrustningen för mekaniska felsökningsteam som behöver repeterbara mätvärden med allvarlighetsskala för övergripande vibration och lagerskick.

 

 Fluke 805FC med extern givare

 Varför är 805 det bästa valet?

 • En mätare - inte en penna - som mäter övergripande vibrationer och specifika variabler som lagerskick och -temperatur för att ge en bättre helhetsbild.
 • En kombinerad vibrations- och kraftsensortopp som kompenserar för användarvariationer (kraft eller vinkel) och ger exakta, repeterbara avläsningar.
 • Den fyrgradiga allvarlighetsskalan och den inbyggda processorn beräknar lagrets skick och övergripande vibrationer, och resultatet visas i form av lättbegripliga textmeddelanden (Gott, Tillfredsställande, Otillfredsställande eller Oacceptabelt).
 • Sensorkänsligheten stödjer avläsning ett stort antal olika frekvenser (10-1 000 Hz och 4 000-20 000 Hz), vilket täcker de flesta maskin- och komponenttyper.
 • Okomplicerat användargränssnitt som minimerar antalet inmatningar från användaren för varvtalsintervall och typ av utrustning.

 

 

 

Funktioner och fördelar

 • Den innovativa utformningen av sensorn bidrar till att minska mätvariationer som orsakas av instrumentets vinkel eller av kontakttryck
 • Jämn datakvalitet vid både låga och höga frekvensomfång
 • Allvarlighetsgraden för problem med övergripande vibrations- och lagerstatus indikeras med en fyrgradig skala
 • Trender i Fluke Connect
 • Övergripande vibrationsmätning (10-1000 Hz) för accelerations, hastighets och förskjutningsmätenheter för en rad olika maskiner
 • Crest Factor+ erbjuder tillförlitlig lagerbedömning med hjälp av direkta sensortoppmätningar mellan 4 000 och 20 000 Hz
 • Färgade belysningssystem (grönt, rött) och kommentarer på skärmen visar hur mycket tryck som måste appliceras för att möjliggöra mätning
 • Bättre diagnostikfunktioner genom temperaturmätning med infraröd temperatursensor
 • Inbyggt minne för upp till 3 500 mätvärden
 • Ljudutgång för direkt avlyssning av lagertoner
 • Stöd för extern accelerometer för svårtillgängliga platser
 • Ficklampa för belysning av mätplatser i mörka miljöer
 • Stor skärm med hög upplösning för enkel navigering och visning

En viktig begränsning när Crest Factor används för att identifiera fel i lager är att Crest Faktor inte ökar linjärt när lagerkvaliteten försämras.
Faktum är att Crest Factor faktiskt kan minska när ett lager närmar sig ett katastrofalt fel på grund av stora RMS-värden. För att lösa den här begränsningen använder Fluke en egen algoritm som heter Crest Factor+ (CF+).
CF+-värden har ett intervall från 1 till 16. När lagrets skick försämras ökar CF+-värdet. För att göra det ännu enklare har Fluke också utrustat enheten med en fyrgradig allvarlighetsskala som identifierar lagrets skick som gott, tillfredsställande, otillfredsställande eller oacceptabelt

 

Fluke 805FC levereras med:

 • USB-kabel
 • Förvaringsväska
 • Bälteshölster
 • Snabbreferensguide
 • CD-ROM-SKIVA (innehåller mall för MS Excel samt dokumentation)
 • Två (2) AA-batterier

 

 

Wasa Kredit Leasing

Leasing är ett fördelaktigt sätt för ditt företag att direkt komma åt nyttjandet och fördela kostnaden över tiden. Ditt företag kan finansiera upp till 100 procent av utrustningen.

Vad är leasing?

Wasa Kredit är leasegivare och äger utrustningen under avtalstiden medan du som kund och leasetagare har full nyttjanderätt. När avtalstiden löper mot sitt slut har ni som kund förbundit er till att köpa ut utrustningen till det förutbestämda restvärdet. Vanligen är löptiden mellan 24 och 60 månader och det slutliga restvärdet vanligtvis 5-20 procent av det finansierade beloppet. Leasingavgiften är lätt att budgetera då den vanligen är lika stor under hela avtalstiden och kan anpassas till intäkterna.

Varför ska man leasa?

Leasing är ett sätt för ditt företag att fördela kostnaden över tid. Den belastar inte er balansräkning då ni drar den som en driftkostnad i er bokföring. Leasingavgiften är lätt att budgetera och att anpassa till intäkterna. Ni använder er inte av företagets kapital och kan genom ett leasingavtal införskaffa just den utrustning med kringutrustning ni behöver till er verksamhet utan att använda er av era likvida medel.

Leasing i korthet

Finansiera upp till 100 procent av utrustningen
Behåll likviditeten genom att inte binda något kapital
Fördela leasingavgiften månadsvis över hela leasingperioden

Beställ produktinformation

Fyll i formuläret nedan om du vill veta mer om denna produkt så kontaktar vi dig inom kort!

Joakim Gustafsson Intertechna

Produktansvarig

Joakim Gustafsson
Säljare
Tel +46 (0)705-52 00 14
joakim.gustafsson@intertechna.se