LED Stroboscope

LED Stroboscope

Art.nr: FLUKE-820-2

11 291 SEK

Tillförlitligt undersöka och kontrollera eventuella mekaniska fel

Det kan vara svårt att identifiera hastigheter för roterande utrustning. Men Fluke 820-2 LED Stroboscope förenklar processen genom att du kan frysa maskinens rörelser och diagnostisera dem utan att faktiskt stoppa eller röra vid den. Oavsett om du försöker diagnostisera störande svängningar, slirningar eller andra förvrängningar är 820-2 LED Stroboscope det ideala avancerade verktyget för felsökning, process- eller produktgranskning och utveckling.

Läs mer >>

Fluke 820-2 LED Stroboscope


Tillförlitligt undersöka och kontrollera eventuella mekaniska fel

Det kan vara svårt att identifiera hastigheter för roterande utrustning. Men Fluke 820-2 LED Stroboscope förenklar processen genom att du kan frysa maskinens rörelser och diagnostisera dem utan att faktiskt stoppa eller röra vid den. Oavsett om du försöker diagnostisera störande svängningar, slirningar eller andra förvrängningar är 820-2 LED Stroboscope det ideala avancerade verktyget för felsökning, process- eller produktgranskning och utveckling.

 

Nyckelfunktioner

 • 7 högintensiva LED-lampor – 4 800 Lux @ 6 000 FPM/30 cm
 • Högeffektiv LED-ljuskälla med enhetliga blixtegenskaper för högre blixthastighet – 30 - 300 000 FPM (blixtar per minut)
 • Digital pulsbreddsmodulering för exceptionellt skarpa bilder vid höga hastigheter
 • Robust, tålig design med LED-ljuskällor utan trådar, gas, hålrum eller glas – (1 meters fall)
 • Styrsystem med kvarts för hög precision – 0,02 % (+/- 1 siffra)
 • LCD-display med flera rader
 • Kontrollera rotationshastigheter för maskiner utan fysisk kontakt eller behov av reflektorer
 • Öka eller minska blixttiden för att visa kuggar, skärande ytor, upprepningar eller avvikande utrustning
 • Enkel knapphantering – 2x och ÷2 för enkla justeringar

Fluke 820-2 LED Stroboscope

Justerbar blixtlängd

För de flesta användningsområden fungerar standardblixtlängden bra och behöver inte justeras. Inom användningsområden med högre varvtal eller större roterande föremål med höga ythastigheter behöver blixtlängden justeras. Vid höga hastigheter kan objektet röra sig under blixtperioden vilket resulterar i en suddig bild. Genom att minska blixtlängden hinner objektet inte röra sig och bilden blir skarpare.

 

Vanliga användningsområden för 820-2

Fluke 820-2 LED Stroboscope är mer än bara ett verktyg för att mäta rotationshastigheter hos maskiner utan fysisk kontakt. Det är även ett utmärkt diagnosverktyg för en mängd olika områden:

 • Banddrivna maskiner – HVAC-fläktar, pumpar
 • Rullager, axlar, kuggtänder eller andra maskinkomponenter
 • Kopplingar och kugghjul
 • Fundament – resonansvibrationer
 • Slitage eller skador på kablar eller rörledningar
 • Blandnings- och doseringsprocesser

 

Dessutom kan LED-stroboskopet användas som en stroboskopvarvräknare för att mäta hastigheter istället för att använda en laservarvräknare. Stroboskopet kan användas om komponenten som ska mätas är synlig och har ett identifieringsmärke som kan användas som referenspunkt. En stroboskopvarvräknare är ett användbart verktyg eftersom det inte alltid går att nå maskinaxeln för att sätta fast en reflektor för en laservarvräknare eller komma åt den rörliga axeln för en kontaktvarvräknare. Med ett stroboskop du kan ”frysa” axeln ned till 30 RPM (FPM).

fluke stroboscope

Använd 820-2 för:

 • Turbiner som varierar i hastighet och ofta ändrar hastighet
 • Motorer med variabla frekvenser som varierar i hastighet, men inte ändras ofta
 • Identifiera rotationshastigheter för band och hitta bandslirningar
 • Hitta maskinelementkomponenter – fläktblad, pumplameller, kompressorskruvar och kuggtänder
 • Mäta varvtal och undersöka frekvenser
 • Mäta slirningar

 

Specifikationer:

 Storlek (H x B x L)  5,71 cm x 6,09 cm x 19,05 cm
 Vikt  0,24 kg
 Användningstemperatur      0 °C - +45 °C
 Förvaringstemperatur  -10 °C till +50 °C
 Vibration  MIL-PRF-28800F Klass 2
 Slagtålighet  1 meters fall
 EMI, RFI, EMC  EN61326-1:2006
 Certifikat  CE
 Klass III (SELV) Föroreningsgrad 2
 Mätområde  30 till 300 000 FPM
 0,5 till 5 000 Hz
 Noggrannhet                     0,02%
 Upplösning               30 till 999 FPM = 0,1
 1 000 till 300 000 = 1
 0,5 Hz till 999 Hz = 0,1
 1 000 Hz till 5 000 Hz = 1
 Frekvensinställning  FPM eller Hz

 

Wasa Kredit Leasing

Leasing är ett fördelaktigt sätt för ditt företag att direkt komma åt nyttjandet och fördela kostnaden över tiden. Ditt företag kan finansiera upp till 100 procent av utrustningen.

Vad är leasing?

Wasa Kredit är leasegivare och äger utrustningen under avtalstiden medan du som kund och leasetagare har full nyttjanderätt. När avtalstiden löper mot sitt slut har ni som kund förbundit er till att köpa ut utrustningen till det förutbestämda restvärdet. Vanligen är löptiden mellan 24 och 60 månader och det slutliga restvärdet vanligtvis 5-20 procent av det finansierade beloppet. Leasingavgiften är lätt att budgetera då den vanligen är lika stor under hela avtalstiden och kan anpassas till intäkterna.

Varför ska man leasa?

Leasing är ett sätt för ditt företag att fördela kostnaden över tid. Den belastar inte er balansräkning då ni drar den som en driftkostnad i er bokföring. Leasingavgiften är lätt att budgetera och att anpassa till intäkterna. Ni använder er inte av företagets kapital och kan genom ett leasingavtal införskaffa just den utrustning med kringutrustning ni behöver till er verksamhet utan att använda er av era likvida medel.

Leasing i korthet

Finansiera upp till 100 procent av utrustningen
Behåll likviditeten genom att inte binda något kapital
Fördela leasingavgiften månadsvis över hela leasingperioden

Beställ produktinformation

Fyll i formuläret nedan om du vill veta mer om denna produkt så kontaktar vi dig inom kort!

Joakim Gustafsson Intertechna

Produktansvarig

Joakim Gustafsson
Säljare
Tel +46 (0)705-52 00 14
joakim.gustafsson@intertechna.se