Vibrationsmätare med svar direkt i skärmen

Vibrationsmätare med svar direkt i skärmen

Art.nr: Fluke 810

Fluke lanserar nu den mest kompletta mätaren för mätning på maskiner som finns på marknaden.Fluke 810 både mäter vibrationer och ger ett klart och tydligt svar om det finns några fel. Man behöver inte som användare längre vara någon expert på att analysera kurvor, Fluke 810 har en databas och kan...

Läs mer >>

Fluke lanserar nu den mest kompletta mätaren för mätning på maskiner som finns på marknaden.
Fluke 810 både mäter vibrationer och ger ett klart och tydligt svar om det finns några fel.

Man behöver inte som användare längre vara någon expert på att analysera kurvor, Fluke 810 har en databas och kan beräkna hur allvarliga felen är. Efter utförd mätning får man resultatet direkt i mätaren.

Mätning med Fluke 810 

Den nya Fluke 810-vibrationsmätaren är det mest avancerade felsökningsverktyget för mekanikunderhållsteam som behöver få svar omedelbart. Den unika diagnostiktekniken hjälper dig att snabbt identifiera och prioritera mekanikproblem, med denna vibrationsanalysator växer du till en expert på området.

Fluke 810 Vibrationsmätare

Klicka på bilden för att se en större bild

Med vibrationsmätaren Fluke 810 får du ett försprång genom att du kan använda en enkel steg-för-steg-process för rapportering av maskinfel första gången mätningar utförs, utan tidigare mäthistorik. Kombinationen av diagnoser, allvarlighetsgradering och rekommendationer om reparation hjälper dig att fatta välgrundade beslut om underhåll och åtgärda de allvarligaste problemen först

Funktioner och fördelar

 • Inbyggda funktioner för identifiering och lokalisering av de vanligaste mekanikfelen (lager, felinställning, obalans, glapp) gör det möjligt att fokusera underhållsarbetet på grundorsaker, vilket ger mindre oplanerade driftstopp
 • Felen graderas i allvarlighetsordning vilket hjälper dig att prioritera underhållsarbete
 • Tekniker får rekommendationer om vad som måste åtgärdas
 • Inbyggd sammanhangsberoende hjälp ger tips i realtid och vägledning för nya användare
 • 2 GB utbyggbart inbyggt minne ger tillräckligt med utrymme för utrustningsdata
 • Självtestfunktioner säkerställer optimala prestanda och säkrare mätningar
 • Laservarvtalsmätare för korrekt maskindriftsvarvtal underlättar säker diagnostik
 • Accelerometer med tre axlar minskar mättiden med 2/3 jämfört med accelerometrar med en axel
 • Viewer PC-programvara utökar datalagring och spårbarhet

 

1). Vibrationstestning har aldrig varit enklare.
810 frågar efter grundläggande maskininformation som du redan känner till. Via den inbyggda informationsfunktionen får du fälttips för hur du konfigurerar instrumentet och gör mätningar som ett proffs.

2). Du kan enkelt anpassa Fluke 810 till dina underhållsrutiner.
Använd den till att göra snabba felsökningar eller övervaka maskintillstånd.

3). Du behöver inte längre gissa dig fram till maskinens tillstånd.
Tryck bara på en knapp så identifierar Fluke 810 den underliggande orsaken till ett problem, platsen för det och hur allvarligt det är. Gör det rätt första gången. 

Använd Fluke 810-vibrationsmätaren till att:

 • felsöka problem i utrustning och förstå grundorsaken till felet
 • undersöka utrustning före och efter planerat underhåll och kontrollera serviceåtgärder
 • installera ny utrustning och säkerställa korrekt installation
 • skapa dokument/bevis på utrustningsstatus som underlag för investeringar i reparation eller byte av utrustning
 • prioritera och planera reparation och säkerställa mer effektiv drift
 • förutsäga haverier innan de inträffar och ha kontroll över reservdelslager
 • utbilda nya och mindre erfarna tekniker och utveckla säkerhet och färdigheter i hela teamet

YTTERLIGARE INFORMATION:

 • Kontakta Intertechna

 

Wasa Kredit Leasing

Leasing är ett fördelaktigt sätt för ditt företag att direkt komma åt nyttjandet och fördela kostnaden över tiden. Ditt företag kan finansiera upp till 100 procent av utrustningen.

Vad är leasing?

Wasa Kredit är leasegivare och äger utrustningen under avtalstiden medan du som kund och leasetagare har full nyttjanderätt. När avtalstiden löper mot sitt slut har ni som kund förbundit er till att köpa ut utrustningen till det förutbestämda restvärdet. Vanligen är löptiden mellan 24 och 60 månader och det slutliga restvärdet vanligtvis 5-20 procent av det finansierade beloppet. Leasingavgiften är lätt att budgetera då den vanligen är lika stor under hela avtalstiden och kan anpassas till intäkterna.

Varför ska man leasa?

Leasing är ett sätt för ditt företag att fördela kostnaden över tid. Den belastar inte er balansräkning då ni drar den som en driftkostnad i er bokföring. Leasingavgiften är lätt att budgetera och att anpassa till intäkterna. Ni använder er inte av företagets kapital och kan genom ett leasingavtal införskaffa just den utrustning med kringutrustning ni behöver till er verksamhet utan att använda er av era likvida medel.

Leasing i korthet

Finansiera upp till 100 procent av utrustningen
Behåll likviditeten genom att inte binda något kapital
Fördela leasingavgiften månadsvis över hela leasingperioden

Beställ produktinformation

Fyll i formuläret nedan om du vill veta mer om denna produkt så kontaktar vi dig inom kort!

Joakim Gustafsson Intertechna

Produktansvarig

Joakim Gustafsson
Säljare
Tel +46 (0)705-52 00 14
joakim.gustafsson@intertechna.se