×

ProCaV5

ProCalV5

Med ett effektivt underhålls- och kalibreringssystem - ges full kontroll på kalibrerings- och inspektionsuppgifter. En kraftfull databas samlar data kring instrumentering och annan utrustning. Med systemkalibratorer eller handdatorer utförs enkelt automatiska kalibreringar, inspektioner och datainsamling i fält.

 

Läkemedes- och kärnkraftindustri ställer ofta mycket höga krav på system för kalibrering. Vi erbjuder system med bl.a. ERES, GMP-hantering, ändringskontroll och valideringsprotokoll. De system vi erbjuder kan även integreras med andra underhållssystem som Maximo, SAP och IFS.

ProCalV5