×

Intelatrac mjukvara

Genom att utföra regelbundna ronder och att ha information samlad i handdatorn kan produktionen snabbt förbättras. 

Mjukvaran för ronder och inspektion kan bl.a. användas till:

  • Operatörsronder, daglig tillsyn av industriella anläggningar
  • Ronder för skydd, säkerhet och miljö
  • Checklista för säker uppstart och avställning av en anläggning
514 - /uploads/products/IntelaTrac_3.jpg

AVEVA Mobile Operator (tidigare IntelaTrac) - System för rondering och inspektion

529 - /uploads/Products 2/FatFinger/fatfinger_platformWidgetW.png

FF-Basic - FatFinger-Basic