System för rondering och inspektion

System för rondering och inspektion

Art.nr: AVEVA Mobile Operator (tidigare IntelaTrac)

AVEVA Mobile Operator (tidigare IntelaTrac)

Ett intelligent system för rondning

Ronder och inspektioner blir en allt viktigare del i arbetet att öka produktiviteten och minimera risken för störningar. Med AVEVA Mobile Operator optimeras ronderna, mätresultatet kan snabbt analyseras och problem kan upptäckas i ett tidigt skede. AVEVA Mobile Operator är en viktig grundsten i WCM och TPM (Total Productive Maintenance) och operatörsunderhåll. AVEVA Mobile Operator är systemet för ökad tillgänglighet och säkerhet i produktionen.

Läs mer >>

 Förutse driftstörningar & onormala händelser

AVEVA Mobile Operator (tidigare IntelaTrac) är ett effektivt verktyg för att på ett strukturerat sätt utföra ronder, hantera och prioritera avvikelser samt analysera resultatet. Systemet bygger på regelbaserade ronder utförda med hjälp av telefoner, surfplattor eller handdatorer.

 IntelaTrac med surfplatta

Regelverket används i fält där operatören direkt får meddelande om typ av avvikelser och hur risken för produktionsstörningar ska undvikas. Via handdatorn ges även besked om trender på tidigare kontroller vilket underlättar bedömningar av utrusningens kondition. Den insamlade informationen kan analyseras och presenteras i olika rapporter som enkelt distribueras på Intranät, med automatiska e-mail eller med traditionella utskrifter.

Operatör

Operatörsronder

Genom att utföra regelbundna ronder och att ha information samlad i handdatorn kan produktionen snabbt förbättras. Med AVEVA Mobile Operator får operatören direkt under ronden assistans och instruktioner när avvikelser upptäcks.

Operatören kan också effektivt kontrollera anläggningens status och samla mätvärden för senare analys. Status och avvikelser kan snabbt studeras på driftsmöten och vid skiftbyten. Genom att införa AVEVA Mobile Operator på en industri underlättas arbetet med operatörstillsyn.


IntelaTrac på Surfplatta

Förebyggande underhåll

AVEVA Mobile Operator är en mobil lösning optimerad för inspektion av utrusning. Gränsvärden ger teknikern omedelbar information om eventuella felaktigheter i utrustningen och om en felanmälan ska skapas. En elektronisk loggbok i handdatorn gör det dessutom möjligt att notera händelser, åtgärder och mätningar under exempelvis en reparation. Historiken från loggboken finns sedan tillgänglig i handdatorn som en kunskapsbank vid senare felsökning.


IntelaTRac med Windows Mobile

Skydd, säkerhet och miljö

Säkerhet och miljö får en allt större betydelse. Stora investeringar görs för att förbättra arbetsmiljön, minska utsläppen etc. Brandsläckare, nödduschar och utrymningsvägar måste fungera vid olyckor. För produktion i explosionsfarliga miljöer måste inspektioner på elutrustning regelbundet utföras enligt ATEX.

AVEVA Mobile Operator hjälper till med att kontrollerna anläggningens funktion och säkerhet. Systemet ger inspektörer tillgång till en kraftfull mobil lösning för säkerhetsinspektioner, miljökontroller, riskanalyser, skyddsronder mm.

IntelaTrac med Ecom telefon
Inspektioner i handdatorn

Med en knapptryckning hämtas aktuella ronder som laddas in i handdatorn. Arbetet kan inte bli enklare! När ronden öppnats får användaren all information om ronden. Här finns information om vilka avdelningar, maskiner eller utrustningar som ska kontrolleras liksom information om varje enskild kontroll som ska utföras.

Automatiska larm eller meddelanden genereras när ett registrerat värde ligger utanför de gränser som angivits för kontrollen. När detta händer kan användaren snabbt granska tidigare registreringar för att se trender. Om särskilda instruktioner behövs kan användaren öppna rondens bifogade dokument för att på så sätt ta del av den information som behövs för att korrigera avvikelser.

Samma loggbok i varje ficka

Ute i anläggningen kan det vara bra att notera observationer eller åtgärder som gjorts. Dessa noteringar kommer då att registreras i AVEVA Mobile Operators loggbok. Loggboken fördelas automatiskt till andra användare och informationen sorteras på avdelning, datum och utrustning. Det finns även webbrapporter som visar loggboken.

 

RFID eller streckkod

Med hjälp av streckkod eller RFID* kan en utrustning i anläggningen snabbt och säkert identifieras. Efter scanningen söker AVEVA Mobile Operator blixtsnabbt upp rätt kontrollpunkt i ronden. Operatören behöver då inte stega sig fram i ronden utan kan koncentrera sig på att utföra kontrollpunkterna.

RFID väljs främst till tuffa industriella miljöer. Med denna lösning finns även möjligheter att skriva information till RFID-taggen, exempelvis datum för senaste kontroll.

EX / ATEX

Har du behov att utföra dina ronder i explosionsfarlig miljö? AVEVA Mobile Operator arbetar med certifierade handdatorer som kan användas i klassat område. AVEVA Mobile Operator hjälper även till med inspektion av elutrustning i Ex-miljö enligt  ATEX IEC60079-17.

Avvikelsehantering

Alla värden som registreras i handdatorn kan vid avvikelser generera larm eller meddelande till användare i fält. På så sätt upptäcks onormala värden direkt och användaren kan fält få information från AVEVA Mobile Operator om hur situationen skall hanteras.

En tidig varning är ett skydd mot oönskade driftstopp och ett sätt att undvika stora kostnader.

Listor och svaralternativ

För att göra användandet av handdatorn så enkelt som möjligt kan användaren själv bygga upp de svarsalternativ som önskas på den aktuella kontrollpunkten. Nivån i tanken kan exempelvis ha svarsalternativen låg, normal eller hög. Brytare kan på motsvarande sätt anges som till eller från.

Bifogade dokument

Du kan koppla så många elektroniska dokument du vill till en rond. Dokumenten visar värdefull information för den som använder handdatorn. Kanske ska en pump startas och instruktioner om detta behövs. Klicka på ikonen så kommer dokumentet upp. Zooma in eller ut för att läsa dokumentet i handdatorn.

Rondsystem_Vibration_1

Vibration och temperatur

Vibration och temperatur ger upphov till många problem. AVEVA Mobile Operator har därför flera integrerade mätinstrument som direkt kan kopplas till handdatorn. Med en enda knapptryckning kommer vibrationsvärdet från instrumentet in i handdatorn och sparas. Det samma gäller för temperaturinstrument som IR-mätare för mätning av exempelvis lagertemperaturer. På så sätt kan ett stort antal utrustningar snabbt övervakas. När symptom på fel registreras i AVEVA Mobile Operator, kan expterter med analysutrustning tillkallas.

Rondsystem_8

Analys och trender

När ronden slutförts laddas den till databasen och kan lätt granskas av den som utfört ronden eller av andra användare. Vid granskningen studeras avvikelser och trender på de kontroller som utförts. Trenderna visar om delar av ett produktionsavsnitt är på väg att haverera eller uppträder onormalt. Tidiga observationer ger förutsättningar att vidta lämpliga åtgärder.

Rondsystem_1

Undvik återkommande problem

Ökar eller minska problemen i anläggningen? Vilka problem har vi kontroll över? Vart behöver vi sätta in mer resurser? Frågorna är många men utan kunskap om anläggningen är det svårt att fatta rätt beslut. Med snabb vetskap om problemen kan rätt åtgärder sättas in för att minimera stillestånds- och underhållskostnaderna.

Rapporter ger information åt alla

AVEVA Mobile Operator erbjuder ett stort antal rapporter, både elektroniska och pappersrapporter. Med hjälp av AVEVA Mobile Operators webbrapporter kan alla få ut information via företagets interna nätverk. Informationen kan på så sätt lätt spridas mellan underhåll/drift-kontrollrum/el-instrument etc.

Rapporter för anläggningens aktuella status och avvikelser kan snabbt studeras på driftsmöten och vid skiftbyten. Med den lättanvända automatiska e-mail funktionen kan man styra så att rätt person snabbt får rätt information.

Integrering till befintliga system

AVEVA Mobile Operator innehåller en konfigurerbar integreringsmodul för koppling till andra system. Det finns även moduler med färdiga kopplingar till andra system. Kanske vill du skapa felanmälan direkt ute i fabriken eller skicka inmatade mätvärden till underhållsystemet.

AVEVA Mobile Operator kan bland annat integreras med SAP, MAXIMO, AspenTech Infoplus IP21/ IPX, Honeywell PHD, Eaquantum, TabWare, OSI-PI m.fl.

Passar de flesta datorer

AVEVA Mobile Operator stöder industriklassade handdatorer likväl som kontorsdatorer med Windows handdatorstandard. AVEVA Mobile Operator kan även användas på telefoner och surfplattor med Android.

Detta innebär stor tillgång till handdatorer som passar olika typer av industrier.

IntelaTrac konfigurering

Bygg din egen inspektionsrond

Med hjälp av senaste teknologi byggs på bara några få minuter en ny inspektionsrond. I enkla trädstrukturer grupperas enkelt inspektioner till en maskin, ett rum, en byggnad eller en funktion. När ronden byggs definieras hur avvikelser ska hanteras ute i fält, lämpliga dokument kopplas till kontrollpunkten och var kontrollpunkterna finns.

På så sätt finner användaren som utför inspektionen lätt den plats där kontrollerna ska ske. Han kan också läsa ut hur en avvikelse ska hanteras. När ronden byggs kan operatören ange om en kontrollpunkt ska scannas med streckkod eller RFID innan kontrollen kan utföras.

Effektiv planering av ronder

Oavsett om ronderna utförs varje skift, eller som en månatlig eller årlig underhållsinspektion, så har AVEVA Mobile Operator ett perfekt planeringsverktyg där du enkelt bestämmer frekvensen för den planerade arbetsinsatsen. Efter det att planeringen bestämts kommer ronden automatiskt att falla ut och finnas tillgänglig i handdatorn.

Planeringsverktyget säkerställer att aktuell operatör enbart får de ronder som han eller hon ska utföra och att underhållsteknikern får sina inspektioner.

Nätverkssystem med enkel drift

AVEVA Mobile Operator kan med fördel installeras på ett nätverk och komma många användare till del. Systemet använder kända databaser som Oracle eller SQL server, allt för att göra driften av systemet så enkel och stabil som möjligt.
IntelaTrac på en rullmaskin

Användare och säkerhet

AVEVA Mobile Operator har en komplett modul för hantering av användarens behörighet och kan på så sätt säkerställa informationen i systemet. Åtkomsten konfigureras utifrån tillgång till olika verktyg och delar av fabriken.

AVEVA Mobile Operator är det optimala systemet för ett lyckat operatörsunderhåll.

AVEVA Mobile Operator är en produkt från Wonderware, läs mer på Wonderware's web...

Här är några exempel på surfplattor, telefoner och handdatorer som passar till AVEVA Mobile Operator.

Kombinerad telefon & handdator med ATEX zon 1

4" Pekskärm LITE / WiFi / Android™ 4.4 / KitKat

Brusreducering, kraftfullt batteri, vatten och slagtålig. Med mobilnätoperatör godkännanden. Med eller utan 8 Megapixel kamera. FM Radio

ATEX (Europe) II 2 G Ex ib IIC T4 Gb IP64 II 2 D Ex ib IIIC T135°C Db IP6X.

AVEVA Mobile Operator är speciellt anpassat för att köras på denna telefon.

IntelaTrac

Smart telefon för industriell användning

Sonim XP7 är byggd för att klara daglig användning i tuffa förhållanden. Den är stöttålig, vattensäker och klarar upp till 1000 timmar på en laddning (40 timmar samtalstid).

Telefonen klarar temperaturer från -20C upp till 55C.

Den är klassad enligt IP65, (Tål vatten och smuts)

Industriell handdator för IntelaTrac rondsystem

Sonim XP7 är ett bra alternativ för att köra IntelaTrac när man vill ha en liten smidig enhet, som samtidigt klrara tuffa miljöer.

 

Surfplatta, vattentålig och dammtät(IP67)

Regn och dammiga miljöer är inga problem för Galaxy Tab Active. Enligt klassificeringen IP67 är Galaxy Tab Active vattentålig ner till 1 meter i 30 minuter och helt dammtät. Dessutom tål den riktigt tuffa väderförhållanden*. Den ger dig helt enkelt möjligheten att spendera din fritid precis som du vill. I alla väder. *Galaxy Tab Active tål temperaturer från -20°C till +60°C.

Lätt och flexibel

Galaxy Tab Active är 9,75 mm tunn utan skal och väger endast 393 gram, vilket gör den enkel och smidig att alltid ha med. Den ruggade baksidan ger dig ett fast grepp, även i tuffare väderförhållanden.

 Fler alternativ och mer information....

SSAB Oxelösund berättar: AVEVA Mobile Operator ger oss trygghet

 

Många företag vet oftast vad deras behov och hinder är för att nå en fulländad produktionsnivå snarare än vilken lösning som passar dem. Vi har pratat med Thorsten Dormann på SSAB i Oxelösund som haft ronderingssystemet AVEVA Mobile Operator (tidigare IntelaTrac) sedan 2016 för att se hur systemet hjälpt deras organisation samt varför dom valde just Intertechna som sin leverantör.

 
- Vi installerade AVEVA Mobile Operator i början av 2016 för att vi behövde hjälp med att få en bra uppfattning om hur vår utrustning mår och genom en handhållen lösning görs detta smidigt och enkelt över hela anläggningen, säger Thorsten.

På frågan varför valet föll på just AVEVA Mobile Operator svarar Thorsten:

- För att Wonderware och Aveva som äger AVEVA Mobile Operator är stora bolag vilket gjorde investeringen i systemet tryggt. Detta ger även en garanti för utvecklingsmöjligheter i systemet samt att vi ska kunna förlita oss på våra samarbetspartners. Vi vill kunna följa utvecklingen och detta kan vi göra med AVEVA Mobile Operator.

 

"AVEVA Mobile Operator ger oss en garanti för utvecklingsmöjligheter"

 

Thorsten tillägger också att de alltid får snabb och förstklassig hjälp av Anita som är systemansvarig för AVEVA Mobile Operator hos Intertechna och vill även nämna de nyttiga utbildningar som Anita hållit i för att höja kompetensen för personalen hos SSAB.

- Vi känner oss trygga med Intertechna och skulle verkligen rekommendera AVEVA Mobile Operator till andra företag, avslutar Thorsten.

 

Intelatrac

Beställ produktinformation

Fyll i formuläret nedan om du vill veta mer om denna produkt så kontaktar vi dig inom kort!

Produktansvarig

Lars Djuvfeldt
Senior Advisor
Tel +46 (0)54 52 10 00