×

HACCP

Enligt lagstiftningen som trädde i kraft den 1 januari 2006 måste livsmedelsföretaget ha ett egenkontrollprogram som är baserat på principerna i HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point).
Det innebär att man identifierar de steg i verksamheten som är kritiska ur livsmedelshygienisk synpunkt och övervakar hanteringen så att man kan minska eller helt eliminera hälsofarorna.
Temperaturkontroll är en av grundförutsättningarna för utformning av egenkontrollprogrammet baserat på HACCP.

Intertechna AB har både produkter och tjänster som underlättar för både större och mindre företag att på ett säker och effektivt sätt följa regelverket i HACCP.

Vi säljer utrustningar i flera olika nivåer, allt från enkla tempraturmätare från några hundralappar upp till utrusting som automatiskt dokumenterar genomförda mätningar och inspektioner.

KALIBRERING FÖR EGENKONTROLL

I vårt labb genomför vi årlig kalibrering av er mätutrustning.
Vi kan utföra kalibreringen administrera årlig kallelse samt transport och frakt.  
Läs mer om våra kalibreringstjänster för egenkontroll...

För företag som har flera restauranger eller livsmedelsanläggningar kan vi administrera anskaffning, kalibrering och årlig service på utrustningen.