×

Kalibrering i Labbet ProtokollKalibrering av utrustning

Industrins kvalitetsdiskussioner är idag mer intensiva än någonsin. Vare sig verksamheten kvalitetscertifierats eller ej ställs allt högre krav på spårbarhet i mätsystemen.

Intertechna erbjuder ackrediterad kalibrering av tryck och spårbar kalibrering av andra storheter.

 

Ackrediterad kalibrering tryck

I vårt eget laboratorium erbjuds kalibrering av instrument och mätutrustning. Vi har kompletta resurser för hantering av storheterna tryck, spänning, ström, resistans och temperatur. För att understryka kvaliteten av vårt kalibreringsarbete är laboratoriet ackrediterat av Swedac för tryckkalibrering enligt den europeiska normen SS-EN ISO/IEC 17025:2018.

 

 

För utrustningen som sänds in för kalibrering gäller följande

Bifoga en beställning tillsammans med den utrustning ni skickar in för kalibrering/reparation.

Vill ni boka tid för snabbare hantering av er utrustning eller för ytterligare information kontakta oss.

Växel 054-52 10 00  info@intertechna.se
Per Nordvall,
Kalibreringsingenjör
054-52 10 03  per.nordvall@intertechna.se 


Ni får även möjlighet att automatiskt få en påminnelse när det är dags att kalibrera utrustningen nästa gång.

Enklare justeringar görs normalt (där det är möjligt) då normalens visade värde jämfört med objektets visade värde skiljer sig mer än 0,6% FS för mekaniskt tryckindikerande objekt. För digitalt tryckindikerande objekt görs justering om skillnaden överstiger 0,1% FS.

Övriga objekt kommer att bedömas mot av tillverkaren angiven spec. om den finns tillgänglig. Eventuell enklare justering kommer att genomföras samt faktureras med aktuell kostnad utan att ni meddelas om detta.

Efter det att kalibreringen av Er utrustning är utförd returneras utrustningen och vi utfärdar ett kalibreringsbevis.

För att få er utrustning kalibrerad, skicka den till:

INTERTECHNA AB
Kvarnvägen 15
663 40 HAMMARÖ

Bifoga en beställning, med information om returadress.

Vill ni ha hjälp med transport ring oss på 054-521000

Boka din kalibrering direkt här på hemsidan

Du kan snabbt och smidigt göra en prisförfrågan eller boka din kalibrering direkt här på hemsidan. 

Fyll i dina uppgifter här