×

Per Nordvall

Per Nordvall
Telefon: 054-52 10 03
E-post: per.nordvall@intertechna.se

Boka din kalibrering här

I Intertechnas laboratorium erbjuds kalibrering av instrument och mäturustning. Vi har kompletta resurser för hantering av storheterna tryck, spänning, ström, resistans och temperatur. Kvaliteten av vårt kalibreringsarbete verifieras av att laboratoriet ackrediterats av SWEDAC enligt EN-ISO/IEC 17025:2018.

Samla de instrument som ska kalibreras till ett underlag för prisförfrågan eller bokning. Maila ditt underlag till info@intertechna.se.

Ladda ner underlag för bokning/förfrågan

Instrument 1

Instrument 2

Instrument 3

Kontaktuppgifter