Huvudkontor

Intertechna AB
Kvarnvägen 15
S-663 40 Hammarö

Telefon: +46 (0)54 52 10 00
Fax: +46 (0)54 52 22 97
Mail: info@intertechna.se

Försäljningsavdelning:
info@intertechna.se

Supportavdelning:
support@intertechna.se
Denna mailadress kan användas endast av kunder som är registrerade i vårt system för support.

Intertechna

Platskontor Göteborg

Anders Carlssons Gata 7

417 55 Göteborg

Försäjning och systemsupport

Tel 054-52 10 00

intertechna kontor

Försäljning

Patrik Sebeniusson intertechna

Patrik Sebeniusson

Platschef
Mob +46 (0)703-05 70 33
patrik.sebeniusson@intertechna.se

Lars Djuvfeldt

Senior Advisor
Tel +46 (0)54 52 10 00

Henrik Molinder

Robin Asmussen

Säljare
Tel +46 (0)54-52 10 39
robin.asmussen@intertechna.se

Joakim Gustafsson Intertechna

Joakim Gustafsson

Säljare
Tel +46 (0)705-52 00 14
joakim.gustafsson@intertechna.se

Petra Gustavsson

Orderadministration/Ekonomi
Tel +46 (0)54 52 10 01
petra.gustavsson@intertechna.se

Kalibrering

Marcus Warnqvist Intertechna

Marcus Warnqvist

Laboratoriechef
Tel +46 (0)54 52 10 00
marcus.warnqvist@intertechna.se

Per Nordvall

Kalibreringsingenjör
Tel +46 (0)54 52 10 03
per.nordvall@intertechna.se

Supportavdelning

Marcus Warnqvist Intertechna

Marcus Warnqvist

Projektledare/ vVD
Mob +46 (0)705-37 36 90
marcus.warnqvist@intertechna.se

Fredrik Gryth

Fredrik Gryth

Support och installationer
Tel +46 (0)54-52 10 37
Mob +46 (0)705-50 19 70
fredrik.gryth@intertechna.se