Huvudkontor

Intertechna AB
Kvarnvägen 15
S-663 40 Hammarö

Telefon: +46 (0)54 52 10 00
Fax: +46 (0)54 52 22 97

Försäljningsavdelning:
info(at)intertechna.se

Supportavdelning:
support(at)intertechna.se
Denna mailadress kan användas endast av kunder som är registrerade i vårt system för support.

Personal:
Vid e-postkontakt med vår personal används principen fornamn.efternamn@intertechna.se

Intertechna

Platskontor Göteborg

Anders Carlssons Gata 7

417 55 Göteborg

Försäjning och systemsupport

Tel 054-52 10 00

Intertechna Göteborg

Försäljning

Janne Persson Intertechna

Janne Persson

VD
Mob +46 (0)702-72 40 71

Lars Djuvfeldt

Försäljningschef system och IIoT
Tel +46 (0)54 52 10 45

Johan Sturesson

Säljare
Tel +46 (0)54 52 10 46
Mob +46 (0)705-52 00 14

Petra Gustavsson

Orderadministration /Ekonomi
Tel +46 (0)54 52 10 01

Henrik Molinder

Henrik Molinder

Säljare
Tel +46 (0)54-52 10 39

Kalibrering

Marcus Warnqvist Intertechna

Marcus Warnqvist

Laboratoriechef
Tel +46 (0)54 52 10 00

Per Nordvall

Kalibreringsingenjör
Tel +46 (0)54 52 10 03

Supportavdelning

Marcus Warnqvist Intertechna

Marcus Warnqvist

Projektledare/ vVD
Mob +46 (0)705-37 36 90

Anita Lindberg

Projektledare
Tel +46 (0)54 52 16 50
Mob +46 (0)730-28 56 24

Fredrik Gryth

Fredrik Gryth

Support och installationer
Tel 054-521000
Mob +46 (0)705-50 19 70