Köpvillkor

Priser

Priserna är i svenska kronor, exkl. moms. Försäljning sker mot faktura med betalningsvillkor 30 dagar netto. De flesta av våra priser är baserade på aktuell valutakurs och kan ändras. Aktuellt pris meddelas tillsammans med leveransbesked. NOTERA: Alla priser på N-Tron industriella Ethernetprodukter är relaterade till en valutakurs på 1 USD=7,50 SEK. Våra priser på i produktgruppen "Torrblock & bad" är relaterade till en valutakurs på 1€=10,00 SEK Vi förbehåller oss rätten till justering av priset till aktuell valutakurs vid faktureringstillfället.

Fraktvillkor

Leveranser sker normalt med Schenker. Fraktkostnad tillkommer på samtliga ordrar. OBS! Vid mottagande av leverans: kontrollera att alla kollin finns med och att inget skadats eller är öppnat innan fraktsedeln kvitteras. Eventuella avvikelser eller skador skall anmälas direkt till transportören och noteras på frakthandlingen. Transportskada skall på ankomstdagen av leveransen (dock senast 1 dag efter leverans) anmälas till transportören. Godset levereras till angiven adress. För att undvika extra kostnader och leveransförseningar är det viktigt att du anger korrekt postnummer till gatuadressen

Leveranstid

Leveranstid framgår av det ordererkännade vi skickar ut så snart vi registrerat Er order.

Leveransvillkor

Fritt vårt lager. För övrigt gäller NL-01.

Återköp/Reklamation

Eventuella anmärkningar på leveransen så som transportskador, saknat eller öppnat gods skall meddelas direkt till transportören. För vara vars originalförpackning ej brutits eller på annat sätt skadats eller använts, accepterar Intertechna AB återköp under åtta dagar från fakturerat datum. Varor där originalförpackningen förstörts/försvunnit eller där komponenter skadats och/eller när varan är använd återköpes ej. Om återköp åberopas kontakta Intertechna AB via telefon 054-52 10 00 eller e-post info@intertechna.se. Återköpet godkänns först när Intertechna AB mottagit och kontrollerat varan och funnit den vara insänd i enlighet med ovanstående villkor.

Garanti

Normalt lämnar vi 1-2 års garanti på våra varor, dock med undantag för förbrukningsvaror. Garantins längd beror på typ av produkt och anges på produktblad. Vid oklarheter kontakta oss. Garantin gäller om någon vara, trots normal användning, skulle gå sönder. Garantin gäller från inköpsdatum och omfattar reparation av fabrikations- och materialfel. Expeditionsnota/garantibevis/kassakvitto skall uppvisas vid garantianspråk. Vid eventuell tvist följer vi Allmänna Reklamationsnämndens beslut. Vi använder leveransvillkor NL01 om inte annat meddelas.

Kunduppgifter

Alla uppgifter om våra kunder och uppgifter kring våra kunders köp och betalningar är strikt konfidentiella och lämnas ej vidare.