IoT-sensorer för trådlös maskinövervakning

IoT-sensorer för trådlös maskinövervakning

Art.nr: Bluzone

Systemet från HID är ett helt nytt och effektivt sätt att övervaka utrustning. Det bygger på konceptet ”IoT” (Internet Of Things) och att den övervakade utrustningen själv automatiskt ska rapportera när något fel eller avvikelse uppträder

Läs mer >>

Se filmen som visar första steget mot noll haverier 

 

 

Systemet består av tre delar

 1. Givare/sensorer (Beacons)
 2. Kommunikationsmoduler (BluFis)
 3. En applikation i ”Molnet” för övervakning (Bluzone)

Bluvision system

Givare/Beacon

Givaren har flera inbyggda sensorer och de mäter automatiskt:

 • Temperatur
 • Ljus
 • Vibration/rörelse med en 3-axlig givare
 • Magnetfält i tre dimensioner (option)

Givarna har mycket hög känslighet och kan mäta mycket små förändringar.

Bluvision Machine Leraning Condition Monitoring

 

Kommunikation BluFi

Givaren sänder automatiskt information från sensorerna, denna information plockas upp av kommunikationsmodulen och skickas vidare på trådlösa nätverk.

En BluFi kan hantera upp till 100 givare som finns inom området.

 Bluvision

Bluzone

All information från givarna lagras i en säker krypterad databas i molnet. Bluzone applikationen levereras som en service och användaren behöver inga egna IT-system.

Med Bluzone är det enkelt att sätta upp gränser för larm och övervakning på givarna, så att de själva rapporterar när ett fel uppträder som är kopplat till vibration, rörelse, ljus eller magnetfält.

”Machine Learning”

För vibration har systemet en unik funktion, vid installation mäter man en tid på utrustningen, sedan sparas denna inspelning som en kurva med ”fingeravtryck” på utrustningen.

Systemet jämför sedan mätningar mot kurvan och rapporterar direkt om utrustningen avviker från kurvan.
Avvikelser kan automatiskt rapporteras på flera olika sätt, bl.a. med automatiska mail.
Se mer under fliken för Machine Learning

Bluvision transportband

Trender och analys

Bluzone har kraftfulla verktyg för att snabbt se på information från utrustningen.

Det finns bland annat ett lättanvänt verktyg för att se på trender.

Bluvision Bluzone

 Bild med översikt på signaler från en maskin med bland annat vibrationer och temperatur 

Bluvision Bluzone

Detaljbild på vibrationstrend från en maskin. Trenden kan även jämföras med motsvarande kurva från andra liknande maskiner. (Compare To) 

Machine Learning, effektivt verktyg för övervakning av stort antal utrustningar

Om industrin vill optimera produktionen så behöver anläggningen utnyttjas maximalt. Detta kan ske genom att minimera risken för driftstörningar. Det är dock svårt att förutse vilka utrustningar som kan orsaka störningar. På grund av kostnadsbilden övervakas oftast endast de mest kritiska utrustningarna, men även mindre kritiska utrustningar kan orsaka störningar och kvalitetsbrister.

HID har utvecklat en funktion som hjälp av A.I. (Artificiell Intelligens) utför beräkningar enligt ett koncept för "Machine Leraning"

Att förutse framtiden börjar med historik

Sensorerna från HID Condition Monitoring samlar historiska vibrationsdata och fastställer ett "fingeravtryck" på varje individuell motor eller mekanisk utrustning. Fingeravtrycken samlas in under en begränsad tid då utrustningen fungerar bra och har används under alla olika normala förhållanden.
(Exempelvis motor start/stopp, låg/hög hastighet, låg/mellan/hög last, etc.)

Bluvision Fingerprint

Fingeravtryck

HID Condition Monitorings tillståndsövervakning baseras på flera händelser och inte bara när en enda avvikelse upptäcks. Genom att utvärdera nya mätningar för RMS- och topp-till-toppvärdena mot fingeravtryck kan policyer och varningar skapas:

 • När en aktuell rörelse skiljer sig från fingeravtryckets värde med en viss procent.
  Exempelvis att mönstret ligger över värdet med 10%
 • När ett mönster på rörelse har en ökande trend över tid. En avvikelse med larm skapas när det finns en trendlinje som överstiger värden över tiden.

Bluvision Machine Learning

Hundratals utrustningar

HID Condition Monitorings lösning kräver minimal montering av sensorer (Beacons) och BluFi-WiFi-gateways. Varje gateway kan hantera hundratals Beacons samtidigt. Mjukvaran Bluzone i molnet har funktioner för användardefinierade varningar så att tusentals Beacons och mätningar kan övervakas samtidigt.

Vid tillståndsövervakning mäts vibration i alla 3-axlarna - x, y och z. Mer exakt används RMS (Root Mean Square), topp-till-topp, vilket ger hela rörelsen.
Beräkningarna för ”Machine Learning”  utförs inom varje enskild Beacon med topp-till-topp-data (Låg hastighet 10 Hz och höghastighet 800 Hz).
Resultaten överförs automatiskt till applikationen Bluzone i molnet. Detta sätt sparar batteri i sensorerna och det säkerställer även att användaren inte manuellt behöver gå igenom massor av onödiga data för att analysera och upptäcka tidiga symptom till avvikelser.

 

Beställ produktinformation

Fyll i formuläret nedan om du vill veta mer om denna produkt så kontaktar vi dig inom kort!

Produktansvarig

Lars Djuvfeldt
Försäljningschef system och IIoT
Tel +46 (0)54 52 10 45