RTP3000 TAS

RTP Feltolerant system för industriell mätningRTP_Logo

 


RTP systemet:
• Kostar mindre
• Bästa prestanda
• Stoppar aldrig

 

 

RTP3000

 

Kostar mindre
RTP systemet kostar ca 30 – 50 % mindre än andra motsvarande system.
RTP har ett unikt pris för mjukvaran, användaren betalar endast en registreringskostnad. Mjukvaran får sedan användas fritt på en anläggning. Det finns inga begränsningar i antalet användare, antal I/O eller antal system per anläggning. Det ingår till och med uppdateringar av mjukvaran utan extra kostnad.

Bästa prestanda
RTP systemet har mycket hög prestanda, exempelvis klarar en nod av att hantera stora mängde digitala och analoga signaler med snabba och noggranna mätningar. RTP systemet har även en händelseregistrering med 1 millisekunds upplösning.

Stoppar aldrig
Systemet har mycket hög tillgänglighet det kan konfigureras för upp till 99,999% tillgänglighet. Det innebär att processen alltid övervakas och man inte får stillestånd som orsakas av systemet. Med RTP’s redundanta system minimeras risken för driftstopp.
RTP systemet är skalbart från några få I/O till 10-tusentals I/O. En nod på nätverket hanterar upp till 16 I/O noder. En I/O nod hanterar typiskt 350-400 signaler. För områden som har få signaler finns en mindre typ av nod.
RTP kan konfigureras för 4-redundans, 3-redundans, 2-redundans eller enkelt system. Det går att kombinera så att processorer och en del av I/O är redundant, samtidigt som andra I/O signaler kan kopplas utan redundans.

De redundanta systemen jobbar alltid helt parallellt så att de störningsfritt kan ta över styrningen vid ett fel.

För att få bästa integritet på styrningen har systemet en validering i olika steg.
• Validering av kommunikations på nätverk, I/O bussar och mellan processorer.
• Validering av I/O kort.
• Validering av Givarkontroll av integriteten på fältkablar och givare

RTP3000 TAS Systemet finns i olika varianter

  • Q ett system med absolut högsta tillgänglighet, systemet har 4 processorer.
  • T ett system med högsta tillgänglighet, systemet har 3 processorer.
  • D som har dubbla processorer,
  • S som har en processor


Nätverket både till värddatorn och mellan I/O noderna kan konfigureras som redundanta nätverk


Säkerhetssystem
RTP systemet finns i olika versioner (RTP3000 och RTP3000 TAS) som är utvecklat enligt säkerhetsnormen IEC61508-2010 och kan användas i säkerhetsrelaterade applikationer, SIL 1-3