Automation med IIoT, ökande vinster för industrin

Analysföretaget Gartner förutspår att världen redan år 2020 kommer att ha 20 miljarder uppkopplade enheter. Den privata marknaden har tidigt insett fördelarna med IoT (Internet of Things).

För industrin har det några år diskuterats om digitalisering, Industri 4.0 och IIoT (Industrial Internet of Things). Nu börjar det komma bra produkter från flera innovativa företag som bidrar till att industrin kan få säkrare och lönsammare produktion.

Ett av industrins mest kostsamma problem är produktionsbortfall orsakade av driftstörningar på maskiner i tillverkningen. Det kan exempelvis bero på en felande motor, växellåda eller transportör.

Förebyggande underhåll minskar sannorlikheten för driftstörningar. En viktig del i det förebyggande underhållet är inspektion där vibrationer analyseras och trender för temperatur samlas in.

Manuella mätningar är ofta tidkrävande och stora delar av utrustningen i en fabrik medger inte åtkomst med på ett säkert sätt. On-line mätningar är idag relativt kostsam och används därför oftast på de mest kritiska maskinerna.

 Industri

 

Med IIoT ökar produktionen

Jag hittade en text på IBM web, jag vet inte om den stämmer, men IBM förutspår att IIoT kommer att ha stor betydelse för industri, ekonomi och för befolkning:
The IIoT is predicted to increase the average income in the US between 20% and 30% by the year of 2030 [IBM]

Ett exempel på hur den nya teknologin kan effektivisera produktionen är lösningar från utvecklingsbolaget Bluvision i USA.

Bluvision kombinerar befintliga tekniska lösningar bl.a. från telekomindustrin till nya IIoT system för effektiva maskinövervakningar.
Bluvision använder bland annat mjukvara, produkter och standarder från Google, Android, Apple, och deras underleverantörer.
Genom att basera nya lösningar till stor del på befintlig teknologi, så minskas både tiden och kostnaden för utveckling.

Baserat på Beacon-tekniken har företagit tagit fram en kostnadseffektiv liten trådlös sändare som kostar långt under 100 dollar.
Sändaren har ett antal sensorer bland annat för vibration i ett stort frekvensområde, samt temperatur, magnetfält och ljus.
Sändaren har inbyggda processorer och minnen som används för beräkning, filtering och analys. Sändaren har ett eget batteri, den limmas på maskinen och skickar data kontinuerligt till en molnettjänst. Tjänsten analyserar information från sensorerna med hjälp av artificiell intelligens.

Motor med övervakning från Bluvision

Automatisering med Machine Learning

Baserat på insamlad information får varje maskin ett eget unikt “fingeravtryck”. När en sensor därefter rapporterar mätvärden som inte överensstämmer med fingeravtrycket, då indikeras symptom till begynnande fel på utrustningen.

Underhållspersonal kan då i god tid planera för lämpliga åtgärder.
Reservdelar kan beställas i god tid, resurser och personal planeras, det ökar underhållets effektivitet och kostnaderna minskar.

Ett tidigt larm om begynnande fel på utrustning kan även bidra till ett säkrare arbete, riskanalyser kan planeras in och avställning av utrustningen kan göras kontrollerat.
När felet är avhjälpt kan data från sensorn användas tillsammans med fabrikens övriga data för att komma fram till grundorsaken till problemet i syfte att ständigt förbättra sin verksamhet.

Tillbaka