Härdstabilitet på Oskarshamns Kärnkraftverk

OKG_bild_1

Det är mycket viktigt för en kärnkraftsoperatör att veta att man alltid kör en reaktor i ett stabilt läge. För att underlätta operatörens beräkningar har man på reaktor 3 på OKG installerat ett system som kontinuerligt mäter signaler från reaktorn och räknar ut ett stabilitetsvärde. Operatören kan bl.a. med hjälp av dettavärde köra reaktorn på ett optimalt och säker sätt.

Intertechna har tillsammansmed GSE Power Systems levererat ett system för automatisk beräkning av härdstabilitet. Intertechnas leverans bestod i ett säkerhetsklassat (Klass 2E) insamlingsystem som scannar mätdata med hög hastighet, beräknar medelvärden och förser SIMON applikationen från GSE med data för beräkningar.

För ytterligare information ladda gärna ner bifogat datablad.

Tillbaka