IoT öppnar upp för kostnadseffektiv övervakning

Tidningen Ny Teknik skriver om Intertechna

Enkelt, kostnadseffektivt och snabbt. Det är fördelarna som kommer med att Bluvision utmanar gamla tekniker för övervakning av roterande utrustning. Genom IoT ligger all programvara i molnet och installationen går på några minuter:

Text: Eva Rydinger Foto: Intertechna

I INDUSTRIN FINNS...

mycket roterande utrustning – motorer, fläktar, rullband, omrörare –den typ av utrustning som ofta
kan leda till fatala produktionsstopp.

Att övervaka och kontrollera utrustning tar tid och är kostsamt. Arbetet med vibrationsmätningar utförs ofta manuellt och det kan vara tusentals utrustningar som ska kontrolleras. Den utrustning som är B­ och C­klassad har dessutom fått stå tillbaka – trots att fel på dessa kan generera kostsamma skador.

Bluvision motor

TILLS NU?

Genom att utnyttja kärnan av IoT (Internet of Things) kan Bluvision göra övervakningen enkel, billig och snabb. Med hjälp av Bluvision kan man övervaka tusentals enheter, få automatiska rapporter om utrustningens status samt värdefulla larm som undviker dyrbara driftstopp och stora reparationskostnader.

– Det här är ett sätt att använda ny teknik med nya mål för att effektivisera industrin.
Vi kan med tekniken göra saker som inte varit möjliga tidigare. Det är inte magi –utan det handlar helt enkelt om hur man har förpackat olika tekniker till ny teknik och därmed fått fantastiska r esultat, säger Marcus Warnqvist, ägare till kalibrerings­ och mätföretaget Intertechna.

DEN PRISLAPP SOM...

industrin tidigare har behövt hantera för onlineövervakning är tiotusentals kronor – för Bluvision handlar det om hundralappar istället. Detta gör att man kan investera på ett helt annat sätt och använda sensorerna på utrustning som tidigare inte övervakades. Man kan också göra temporära installationer och sätta upp onlinemätningar – för att se om något inte stämmer. Dessutom är installationen snabb och enkel.

– Kärnan är vibrationsövervakning med AI. Enkelt uttryckt spelar sensorn in en profil av utrustningen – om den profilen ändrar sig larmar systemet. Tekniken är mycket tillförlig – och vi kan sätta den på all roterande utrustning. Även rullband och transportband där lager kan orsaka kostsamma driftstopp, säger Marcus Warnqvist.

Bluvision Beacon på motor

DET UNIKA ÄR...

att lite hårdvara behöver installeras och att all mjukvara finns i molnet. För kundens del blir det väldigt enkelt när installationen – som tidigare kunde vara veckolånga projekt – nu kan göras på några minuter.

– Vi tror att utvecklingen kommer att gå åt Machine Learning och AI. Onlineövervakning har länge varit för dyrt men med ny teknik ändras detta. När man får dessa alternativ framför sig blir det betydligt effektivare och vi menar att Bluvision har en spännande framtid framför sig, avslutar Marcus Warnqvist

Bluvision Beacon i Marcus hand

Marcus Warnqvist

Marcus Warnqvist är ägare till Intertechna AB och drivande bakom utveckling och verksamhet inom bolaget. Ett av hans mål är att förenkla övervakning av roterande utrustning inom industrin. För Marcus Warnqvist har Internet of Things (IoT) blivit något av en revolution för online-övervakning av utrustning.

OM INTERTECHNA

Intertechna erbjuder allt från enkel mätutrustning till kompletta system för övervakning av utrustning. Bluvision är ett av dessa system där online-övervakning breddas till att täcka all utrustning som kan påverka produktion och kvalitet. Bluvision har inbyggda sensorer och sändare för vibration, temperatur, magnetfält och ljus.
Sensorerna monteras på utrustningen, som trådlöst sänder vidare till en hub med kontakt till molnet. Målet
är att undvika driftstopp och att öka tillgängligheten samt få bättre kvalitet i produktionen.

 

Bluvision, Ny Teknik, Beacon Här finns en kopia på artiklen i Ny Teknik

Tillbaka