Mätdatorsystem på Forsmark

Forsmark_1

Forsmark kärnkraftverk (Forsmarks Kraftgrupp AB) finns ett stort mätsystem där Intertechna varit leverantör av insamlingsystemet RTP2000. Systemet har tre huvudfunktioner.

Störskrivare, systemet mäter kontinuerligt med hög hastighet ett stort antal kritiska signaler. Vid någon typ av störning eller händelse sparas alla mätdata både innan händelsen och efer händelsen för vidare analys. Alla mätdata är tidsmarkerade så en detljerad analys kan utföras.

Övervakning av ventiler och drivdon. Aktiv effekt, gränsläge start och stopp kommandon till skalventiler och drivdon mäts mycket noggrant. Varje gång enventil eller ett drivdon körs så jämförs körningen mot en inspelad kalibreringskurva. Vid avvikelse slår systemet larm.

Mätdator, Tekniker och operatörer kan mjukvarumässigt och hårdvarumässigt konfigurera en mätning som behöver utföras, de kan även sätta startvillkor för mätningen och detaljerat fånga intressanta händelser.

Systemet är installerat på två reaktorer och har totalt 24 noder med ca 2000 signaler som alla scannas med 100 Hz och tidsstämplas. Alla signaler i hela systemet scannas synkront så att analyser på mätningarna lätt kan genomföras.

Läs gärna bifogade PDF fil, där tidningen Automation har en artikel om installationen.

Tillbaka