SCA Lilla Edet Rondsystem

Dokument inifrån

IntelaTrac på SCA Lilla Edet

SCA Lilla Edet

SCA har ungefär 52 000 anställda och omsatte 2008 drygt 110 miljarder kronor och är med det ett av Sveriges allra största bolag. Företaget är Europas största privata ägare av skogsmark och förvaltar total omkring 2,6 miljoner hektar, vilket motsvarar drygt halva Nederländernas yta.

SCA i Lilla Edet är ett mjukpappersbruk 50 km norr om Göteborg. Där jobbar ca 500 anställda.

SCA Lilla Edet har haft IntelaTrac Ronderingssystem sedan juni 2007. Ronderinsgsystemet infördes först på den ena returpapperslinjen, sedan på den andra. Det har expanderat vidare till ångcentral och smörjare och har det uttalade målet att nå alla brukets avdelningar som kan spara pengar med hjälp av IntelaTrac.

Ett framgångsrikt införande av IntelaTrac förutsätter en medarbetare med drivkraft och förtroende bland operatörerna. Vi kallar en sådan person en "IntelaTrac Site Champion". Mikael Hörnlund är operatör på returpapperslinjen och får betecknas som site champion på SCA Lilla Edet. Mikael har skrivit en öppenhjärtlig artikel om sina erfarenheter av att få acceptans för handdatorn och att nå framgång med IntelaTrac.

Läs Mikaels personliga berättelse och få en inblick från insidan...

Med vänliga hälsningar

INTERTECHNA AB
Hammarö 2009-04-22

Tillbaka