Nollvision mot haverier

HID Condition Monitoring IIoT sensorer, Automatisk trådlös övervakning av utrustning

AVEVA Mobile Operator

System för ronder och inspektion

Fluke kalibratorer och instrument

Effektivaste och säkraste på marknaden

ProCalV5

Effektivt system för kalibrering

Kalibrering

En förutsättning för att kunna producera

Fluke ii900, läcksökare för tryckluft, gas & vakuum

Kundcase Stora Enso AB

Favoriter

AVEVA Mobile Operator (tidigare IntelaTrac) - System för rondering och inspektion

Bluzone - IoT-sensorer för trådlös maskinövervakning

FLK-ii900 - Fluke ii900, Läcksökare för tryckluft, gas och vakuum

Nyhet

FLK-II910 - Fluke ii910, Läcksökare för tryckluft & partiella urladdningar

Mätning, kalibrering och tillsyn

Det finns en gemensam nämnare i allt det vi på Intertechna arbetar med. Intertechna jobbar med produkter och tjänster som ger våra kunder ökad tillgänglighet och bättre kvalitet i produktionen. Det är våra nyckelord som slår igenom såväl i vårt produktutbud som i de tjänster vi erbjuder.

Vårt uppdrag är att hjälpa våra kunder med att undvika onödiga driftstörningar, hitta snabba åtgärder vid problem, noggranna mätningar och kalibreringar och skapa förutsättningar för hög kvalitet och ett effektivt underhåll.

 

 

LinkedIn

Kalibratorer, handdatorer, system och kalibrering